Volzin-schrijfwedstrijd 2020: 'Afstand en nabijheid'

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
‘Afstand en nabijheid’ luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2020. U kunt tot 12 oktober een pakkend essay inzenden. Er zijn drie prijzen te winnen. Daarnaast verschijnen de bekroonde essays in de eerste Volzin van 2021.

De twaalfde editie van de Volzinschrijfwedstrijd staat in het teken van ‘Afstand en nabijheid’. De afgelopen maanden hebben we dankzij de coronamaatregelen te maken gekregen met de anderhalvemetersamenleving. De afstand tussen mensen werd letterlijk zichtbaar.
Knuffelen, handen schudden en zelfs afscheid nemen aan het ziekenhuisbed werden risicovolle handelingen. Corona maakte weer duidelijk hoe diepgeworteld de behoefte aan nabijheid is.

Vanuit menselijk perspectief is verbondenheid niet aan fysieke nabijheid gebonden. Fysieke aanraking is cruciaal voor het menselijk welbevinden en voor de ervaring dat je er mag zijn. Maar het kan ook zo zijn dat we met sommige mensen op afstand veel verbinding voelen terwijl mensen direct om ons heen ons behoorlijk vreemd kunnen zijn of worden. Familieleden in het buitenland lijken nooit ver weg. In de gezondheidszorg raken mensen van elkaar vervreemd als dementie toeslaat of als het lichaam niet meer doet wat nodig is voor een onafhankelijk leven. Ook de geestelijke dimensie werpt vragen op. Zijn kerken en andere religieuze plekken nog wel dé plekken om nabijheid tot God en elkaar te ervaren? Binnen religies speelt het omzien naar elkaar een belangrijke rol en de ‘christelijke zondag’ is nog altijd een belangrijke dag, maar individualisering en secularisering nemen toe. Tegelijkertijd zien we een hernieuwde behoefte aan spirituele en religieuze ervaringen en rituelen.

‘Afstand en nabijheid’ is kortom een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan mits het thema maar herkenbaar blijft. De opdracht voor de schrijfwedstrijd luidt: schrijf een pakkend essay over dit zeer actuele thema.

Voorwaarden

  • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
  • De maximale lengte van de inzending is 1600 woorden.
  • Inzendingen moeten uiterlijk maandag 12 oktober 2020, 9.00 uur, ontvangen zijn.
  • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Te mailen aan: redactie@volzin.nu; bijdragen moeten voorzien zijn van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2020’; niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
  • Inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen. Volzin houdt zich het recht voor inzendingen (ook) te publiceren op www.volzin.nu.

De jury, onder voorzitterschap van Piet van Veldhuizen, bestaat uit zes personen en hanteert bij de beoordeling van de inzendingen de volgende criteria.

De bijdrage:

  • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
  • is origineel van inhoud en invalshoek;
  • is ‘prikkelend voor de geest’;
  • is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen

De jury kiest uit de inzendingen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast kiest zij nog maximaal zeven inzendingen die in aanmerking komen voor een eervolle vermelding. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 400, de winnaar van de tweede prijs € 200 en de winnaar van de derde prijs € 100. Naast deze geldbedragen ontvangen de drie prijswinnaars ook een bon voor een verblijf in een klooster.

Deelnemers aan de wedstrijd krijgen uiterlijk 15 november 2020 bericht over de uitslag. De bekroonde essays verschijnen, fraai geïllustreerd, in de eerste Volzin van 2021.

Jury

Voorzitter van de jury van de Volzin-schrijfwedstrijd 2020 is Piet van Veldhuizen. De jury bestaat verder uit: Frieda Pruim, Dirk van de Glind, Inge Bosscha, Enis Odaci en Greco Idema.

Jury Volzin Schrijfwedstrijd 2020