Uitnodiging: Volzin-lezing door Mechteld Jansen

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Volzin zet een traditie voort en nodigt alle belangstellenden van harte uit: op zaterdagmiddag 18 mei 2019 bent u welkom in de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther (nabij Den Bosch) bij de elfde Volzin-lezing. Onder de titel ‘Oud baart nieuw’ zal prof. Mechteld Jansen, rector van de Protestantse Theologische Universiteit, spreken over traditie en vernieuwing.

Mechteld Jansen: ‘Oud baart nieuw’.

Mechteld Jansen onderzoekt als missioloog hoe het bijbelse verhaal steeds weer nieuwe gestalten aanneemt. Zij zal in haar lezing met name ingaan op de mogelijke vernieuwingskracht in de christelijke traditie. Dat vergt volgens haar wel een andere opvatting van de traditie dan in de kerk vaak gebruikelijk is. Zij zal in deze lezing niet kijken naar hoe christendom en kerk steeds meer verdwijnen uit Nederland – die feiten zijn wel bekend. Maar zij zal inzoomen op wat er in de wereld van christendom, kerk en religie juist aan het ontstáán is. Kan de christelijke traditie iets nieuws baren en waar zien we dat dan? Welke tendensen zijn hoopgevend?
Alain Verheij en Richard Steenvoorde zullen elk vanuit hun eigen invalshoek reageren op de lezing van Mechteld Jansen. De jonge theoloog Alain Verheij timmert als zelfbenoemd ‘twittertheoloog des vaderlands’ aan de weg. Zijn boek God en ik werd uitgeroepen tot het ‘beste theologische boek van 2017/2018’. Richard Steenvoorde behoort tot de groep jonge(re) mannen die de laatste jaren in Nederland toetraden tot de orde van de dominicanen. In Rotterdam vormen zij een nieuwe gemeenschap. Hoe gaan ‘oud’ en ‘nieuw’ voor hem samen?
Arjan Broers, journalist en theoloog, is onze gastheer. Verhalenverteller Kees Posthumus zal een theatraal intermezzo verzorgen en een muzikale bijdrage leveren.
Het laatste woord zal zijn aan abt Denis Hendrickx, in wiens norbertijnenabdij wij te gast zijn. (Een interview met hem verschijnt in het aprilnummer van Volzin).

Praktisch
Het programma vangt aan om 13.45 uur. (Abdijkerk open vanaf 13.15 uur.) Na afloop van het programma, om 16.45 uur, is er voor alle deelnemers een hapje en een drankje. Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt niettemin zeer gewaardeerd.
In verband met het aantal beschikbare plaatsen is aanmelding verplicht. U kunt zich hier aanmelden. Of via de aanmeldingskaart die bijgesloten is bij het nummer van Volzin, dat op 5 april 2019 verschijnt.
Voorafgaand aan de Volzin-lezing zullen er voor belangstellenden rondleidingen worden verzorgd in de abdij met aansluitend een lunch. Aanvang: 10.30 uur. De kosten voor dit Volzin-arrangement zijn € 24,-. Aanmelding daarvoor eveneens via deze link of de aanmeldingskaart.