Nieuwe Volzin: Kind & religie

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Volwassenen moeten worden als kinderen; anders zullen ze ‘het koninkrijk van de hemel’ zeker niet kunnen binnengaan. Maar veelal slaan volwassen gelovigen dit dringende advies van hun Heer niet alleen in de wind, maar draaien het ook nog eens 180 graden om. Kinderen worden gekneed naar het model van volwassenen. Het geloof van volwassenen geldt dan als norm.

Beeld: Wieneke Hofland, Kröller-Müller Museum

Wie zo denkt, ziet niet dat kinderen ‘het hogere’ – of ‘diepere’ zo u wilt – op een geheel eigen manier ervaren. Kleine mensen stellen grote vragen. Willem van der Meiden weet het uit eigen ervaring. Toen zijn zoon zeven was, stelde hij vragen als: “Weet je, pap, dat ik niet begrijp dat er nog iets is als ik dood ben. Is de wereld er nog als ik er niet meer ben? En wat ik ook niet begrijp, pap: was er dan wel een wereld voordat ik geboren was?”

‘Kind & religie’ is het onderwerp van de special in het meinummer van Volzin. Willem van der Meiden verdedigt hierin de opvatting dat kinderen over eigen religieuze talenten beschikken. Ook op het terrein van de filosofie valt van kinderen het nodige te leren, zo blijkt uit de reportage die Kees Posthumus maakte van een filosofische les met kinderen in het Kröller-Müller Museum. Verwondering brengt deze filosofen in de dop tot creatieve vragen en antwoorden.
Verwondering blijkt ook een talent te zijn van gelauwerd kinderboekenschrijver Bette Westera. Haar adagium: ‘Ik bedenk, dus ik besta.’ Frieda Pruim spreekt met haar. Elleke Bal ten slotte bezoekt de ‘kliederkerk’ in Capelle aan den IJssel. “Het leven is chaotisch en kliederig. Maar vanuit die chaos kan iets moois ontstaan.”

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 3 mei  2019. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.