Nu in Volzin

Lees hier in Volzin verschenen artikelen.
Nu in Volzin

Abt Denis Hendrickx: 'Niet vasthouden aan één vorm'


‘Oud baart nieuw’ is het thema van de komende Volzinlezing, 18 mei in de Abdij van Berne. Het thema is abt Denis Hendrickx op het…
Lees meer
Nu in Volzin

Nieuwe Volzin: Nederigheid


“Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik een groot talent heb”, zegt GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Thuis, in de Achterhoek, leerde ze al: “Je hoeft…
Lees meer
Nu in Volzin

Joep Franssens: 'Ik zoek niet het conflict maar de harmonie'


De spirituele muziek van Joep Franssens mag zich verheugen in een groot aantal begeesterde luisteraars wereldwijd. Toch heeft zijn muziek volgens liefhebbers nog niet het…
Lees meer
Nu in Volzin

Geloven in brexit


Joost Röselaers maakte als predikant in Londen de aanloop naar de brexit van zeer nabij mee. Hij stelt vast: Europa was voor de Britten een…
Lees meer
Nu in Volzin

Eelco Runia: 'Zelfgenoegzame elite baart populisme'


Populisten rukken op in Europa. De haat en wrok van de populisten is volgens historicus en psycholoog Eelco Runia niet anders dan de keerzijde van…
Lees meer
Nu in Volzin

Simone de Beauvoir: feministisch boegbeeld


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Twents museum toont 'naakte waarheid'


Het naakte menselijke lichaam is nooit iets neutraals, zo maakt de tentoonstelling De naakte waarheid in Rijksmuseum Twenthe duidelijk. Lange tijd vormde de uitbeelding van…
Lees meer
Nu in Volzin

Componist Poulenc was monnik en kwajongen ineen


In het nog altijd populaire werk van de Franse componist Francis Poulenc wisselen ingekeerdheid en brutaliteit elkaar af. Zelfs in zijn religieuze werken kan hij…
Lees meer
Nu in Volzin

Robert Plomp: 'refo' op de bres voor homo's


Het ‘bijbels spreken’ over homo’s ging hem steeds meer tegenstaan. Totdat hij de teksten van Paulus met een nieuw oog leerde lezen. De theologisch geschoolde…
Lees meer