Nu in Volzin

Lees hier in Volzin verschenen artikelen.
Nu in Volzin

Zolang u tot mij zwijgt


Ditmaal in Dichterbij: Willem Roskam, die deze maand begint als protestants predikant in de Domkerk in Utrecht. Hij koos het gedicht 'Eindaugustuswind' van Willem Jan…
Lees meer
Nu in Volzin

Herinnering als loden last


Als geen ander lijdt kunstenaar Anselm Kiefer onder het Duitse verleden. De joodse kabbala is voor hem een belangrijke inspiratiebron. Het bijbelse beeldverbod doordringt als…
Lees meer
Nu in Volzin

Misbruik trok blijvende sporen


Tien jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door verhalen over seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Misbruik bleek op massale schaal plaatsgevonden te hebben. Nel van…
Lees meer
Nu in Volzin

'Het donker maakt veel goed'


Geloof is niet alleen zichtbaar op zondag, maar ook op maandag, dinsdag enzovoort. Onder de titel 'Geloof elke dag' doen journalist Kees Posthumus en fotograaf…
Lees meer
Nu in Volzin

Het kwaad onder ogen zien


De confrontatie met het kwaad ontlokt mensen bittere algemene uitspraken: ‘De mens is geneigd tot alle kwaad’, ‘het leven is lijden’, ‘de wereld is een…
Lees meer
Nu in Volzin

Tien jaar Dichterbij: Het verlangen om geraakt te worden


Poëzie verkoopt niet, hoor je dichters, boekhandelaren en uitgevers altijd zeggen. Dat zal best zo zijn, maar poëzie leeft volop en weet in allerlei vormen…
Lees meer
Nu in Volzin

Een idylle op het Indiase platteland


In de filmrubriek deze maand aandacht voor de kleine plattelandsfilm Bulbul Can Sing uit India. Te midden van het geweld van de grote filmproducties valt…
Lees meer
Nu in Volzin

Sommige mensen stralen


“Het enthousiasme dat macht doet oplaaien, wordt afgemeten aan de ijver waarmee men in de pas loopt.” Machthebbers verwijzen enkel naar zichzelf, maar leiders gaan…
Lees meer
Nu in Volzin

Wij leiden onszelf


Wij Nederlanders vormen een vrij gedwee en gezagsgetrouw volkje. Tegelijkertijd kunnen we tamelijk eigenwijs en antiautoritair uit de hoek komen. We koesteren daarbij de gedachte…
Lees meer