Nieuwe Volzin: Onze toekomst is tech

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:

Alomtegenwoordig, alwetend, almachtig. Ooit werden deze drie kenmerken aan God toegeschreven. Volgens filosoof Jos de Mul zijn deze kwaliteiten intussen overgenomen door de informatietechnologie. “De mensheid heeft techniek vanouds aangewend om haar religieuze dromen gestalte te geven”, aldus De Mul. Religie en techniek vormen volgens hem allebei een uitdrukking “van het verlangen van de eindige mens om zijn begrensdheid in ruimte en tijd te overschrijden”. De Mul komt aan het woord in het oktobernummer van Volzin, dat volgende week vrijdag verschijnt. De special in dit nummer is gewijd aan het thema  ‘mens & techniek’.

“We worden omgeven door intelligente machines in allerlei soorten en maten”, zegt techniekfilosoof Roos de Jong in Volzin. “We worden gemonitord en gestuurd. Wat betekent het wanneer we op onbewust niveau worden beïnvloed en keuzes voor ons worden gemaakt door onze slimme omgeving? Zijn we dan nog in staat om onze eigen doelen en waarden te bepalen en na te streven?”

Techniek bewerkt ook dat steeds minder mensen een ‘natuurlijke dood’ sterven. Is euthanasie wellicht een reactie op deze ontwikkeling? Dat zou kunnen, maar dan wel een ongewenste reactie, zo stelt ethicus Theo Boer.

Zoveel wordt in deze special wel duidelijk: onze toekomst is tech. Maar we hoeven niet machteloos toe te zien. Technologie is niet iets wat ons overkomt. We hebben onze toekomst in eigen hand. Daarin verschilt de mens van de robot. Althans nog wel.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 4 oktober 2019. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.