Nieuwe Volzin: In goed gezelschap

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
De special in het juninummer van Volzin is gewijd aan het thema 'gemeenschap'.

Terwijl de kerkgebouwen leeglopen, ontstaan her en der nieuwe, kleinschalige verbanden van mensen die ‘oude tradities en nieuwe perspectieven ontdekken’ en ‘samen eten en drinken en het leven vieren’. Alleen al binnen de Protestantse Kerk in Nederland ontstonden afgelopen jaren ruim 250 van zulke ‘pioniersplekken’. Jonatan Bartling vertelt erover in deze special van Volzin die gewijd is aan het thema ‘gemeenschap’.  Het is al vaker geconstateerd: ‘zware gemeenschappen’ – instituties die hun leden om volledige identificatie vragen – hebben voor de meeste mensen afgedaan. Maar het verlangen naar gemeenschap blijft. Oude vormen nemen daarbij soms een nieuwe gestalte aan. Bartling bedacht de ‘Tafel van Hoop’:  een nieuw ritueel van eten, breken en delen.
Nieuwe gemeenschappen ontstaan soms ook  op onverwachte plekken:  Kees Posthumus sluit zich wekelijks aan bij een club hardlopers. Het gaat in die club om heel wat meer dan om snelheid, zo blijkt. De leden delen ook buiten bos en sintelbaan lief en leed met elkaar.
Verbinding en verantwoordelijkheid zijn hier sleutelwoorden. “Eenzaam is niet zozeer degene bij wie niet op de deur wordt geklopt”, schrijft Ralf Bodelier. “Eenzaam is wie beseft dat er niet wordt geklopt omdat niemand je nodig heeft.”
Digitale media brengen communicatie tot stand, maar leiden ze ook tot verbinding? zo vraagt internetpastor Nikolaas Sintobin zich af. “Gemeenschap is niet altijd makkelijk, wel verrijkend”, verneemt Elise de Waal, op bezoek bij de leefgemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk.  “Wij leven hier de verschillen.”
Met deze special bent u in goed gezelschap.

De nieuwe Volzin verschijnt vrijdag 7 juni 2019. Als u geen abonnee bent, kunt u hier het nummer los bestellen.