Nu in Volzin

Lees hier in Volzin verschenen artikelen.
Nu in Volzin

Gemeenschap in een digitaal tijdperk


De digitale wereld verbindt mensen met elkaar, op massale schaal. Maar dragen zij ook bij aan gemeenschapsvorming? Internetpastor Nikolaas Sintobin over de paradox en de…
Lees meer
Nu in Volzin

'Bijbel heeft geen kerkmuren nodig'


De behoefte aan gemeenschap, verbinding, zingeving en rituelen is in onze samenleving springlevend, maar bestaande kerkelijke kaders voorzien daar steeds minder in. Vormen de pioniersplekken…
Lees meer
Nu in Volzin

De kast, de kerk en koninkrijk


“God wil, dat u als een vrij mens leeft”, zo hield radiopastor ds. Alje Klamer in 1961 zijn homoseksuele luisteraars voor. “Dank God voor de…
Lees meer
Nu in Volzin

Terug naar de stam


Te veel westerlingen voelen zich eenzaam en zonder betekenis. Wellicht is onze moderne samenleving te groot geworden. Op zoek naar de overzichtelijke gemeenschap.
Lees meer
Nu in Volzin

'Shoplifters' toont liefdevol gezin zonder bloedbanden


In de bekroonde Japanse speelfilm Shoplifters is winkeldiefstal de gewoonste zaak van de wereld. Filmregisseur Hirokazu Koreeda portretteert een arm gezin in een krap huisje…
Lees meer
Nu in Volzin

Teitaro Suzuki: 'Zen is de kunst om in je eigen natuur te kijken'


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Niemand loopt voor zichzelf


Elke vrijdagochtend om negen uur verzamelen tussen de tien en twintig hardlopers – onder hen Kees Posthumus – zich in de kantine van AV34, een…
Lees meer
Nu in Volzin

Liesbeth Woertman: ‘Ik ben heel in mijn gebrokenheid’


Juist als je niet met je uiterlijk bezig bent, ben je op je mooist, betoogt psycholoog Liesbeth Woertman (65) in haar nieuwe boek Je bent…
Lees meer
Nu in Volzin

Volzin-lezing: Tussen traditie en vernieuwing


Is de oude christelijke traditie nog steeds in staat iets nieuws baren? Zeker wel, meent Mechteld Jansen, maar niet door haar in steen te houwen.…
Lees meer
Nu in Volzin

Bauhaus (100): pioniers van een nieuwe wereld


“We werken samen aan het bouwwerk van de toekomst, dat alles in één vormgeving omvat: architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, en dat dankzij de miljoenen handen van…
Lees meer
Nu in Volzin

'Het werk van Hannah Arendt wordt steeds actueler'


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Stalker. meesterwerk van Andrej Tarkovski, blijft boeien


Veertig jaar nadat de Russische speelfilm Stalker voor het eerst uitkwam, is hij in een gerestaureerde versie opnieuw uitgebracht. Over deze film van regisseur Andrej…
Lees meer
Nu in Volzin

Nieuwe Volzin: In goed gezelschap


De special in het juninummer van Volzin is gewijd aan het thema 'gemeenschap'.
Lees meer
Nu in Volzin

Jonge denkers leren van kunst


Kees Posthumus ontmoet in het Kröller-Müller Museum filosofen in de dop. Kunst blijkt kinderen een ideaal uitgangspunt te bieden om te leren nadenken. Hoofd educatie…
Lees meer
Nu in Volzin

Bette Westera: 'Ik wil kinderen aan het denken zetten'


Met bijbelverhalen was Bette Westera na een kinderbijbelserie wel even klaar, maar levensvragen staan nog altijd centraal in haar werk. Haar filosofische kinderboeken Doodgewoon en…
Lees meer
Nu in Volzin

Sikhs, boodschappers van het licht


Wat gaat er schuil onder tulband en hoofddoek? Elise de Waal bezoekt de sikh-tempel in Amsterdam en spreekt met gelovigen. Jaswinder Singh: “Ik probeer goed…
Lees meer
Nu in Volzin

Christien Crouwel: 'Ik ben geen oecumenische paus'


De grootste organisatie van Nederland is niet de ANWB, maar de Raad van Kerken, met op papier een achterban van zo’n zes miljoen leden. Maakt…
Lees meer
Nu in Volzin

Jeangu Macrooy: 'Wintimuziek voelt hetzelfde als gospel'


Met zijn krachtige, warme timbre geldt Jeangu Macrooy als de beste soulzanger van Nederland. Spiritualiteit speelt een grote rol in zijn muziek en leven. Een…
Lees meer
Nu in Volzin

Kliederkerk schept vanuit de chaos iets moois


Met je blote voeten in een bak met verf gaan staan om een kleurrijk spoor over de vloer van de kerk te trekken: tijdens de…
Lees meer
Nu in Volzin

'Pap, is de wereld er nog als ik er niet meer ben?'


“Ik denk er soms over na of er een God is”, zegt de tienjarige Tim. “De meeste mensen geloven in één God en verschillende mensen…
Lees meer
Nu in Volzin

Dodewaard herdenkt dode uit 1944 en 2014


MZ 715 en MH17. Twee vliegtuigcrashes, de eerste vijfenzeventig jaar en de tweede vijf jaar geleden, door een cynische streek van de geschiedenis met elkaar…
Lees meer
Nu in Volzin

Nieuw-spirituelen eisen binnen PKN hun plaats op


Vijftien PKN-predikanten en – theologen met interesse in healing, sjamanisme, natuurrituelen, reiki en andere esoterische praktijken vormen samen het platform Helder. De kerk moet er…
Lees meer
Nu in Volzin

Nederigheid: een moraal voor dienstmaagden


Eeuwenlang gold de vrouw binnen het christendom als minder rationeel en meer wellustig dan de man. Als erfgenaam van Eva – de eerste zondares! –…
Lees meer
Nu in Volzin

Suriname: Verscheidenheid in eenheid


Suriname is een schoolvoorbeeld van een geslaagde multireligieuze, multi-etnische en multiculturele samenleving, zo stellen Ralf Bodelier en Mirjam Vossen vast. Nederland kan nog heel wat…
Lees meer
Nu in Volzin

Noëlhuis wijdt zich aan gastvrijheid en vrede


Nederig? De bewoners van het Jeannette Noëlhuis weten niet of ze zo wel willen heten. Maar hun leven draait zeker ook niet om henzelf. Groepslid…
Lees meer
Nu in Volzin

Charles Taylor: Religie in een seculiere tijd


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Waarom Georg Baselitz ondersteboven schildert


Schilder Georg Baselitz (1938) verzet zich consequent tegen vrijblijvende, gladde schoonheid. Hij wil, juist met zijn ontregelende expressionistische vormentaal, het ruwe en ongepolijste van de…
Lees meer
Nu in Volzin

Lisa Westerveld (GroenLinks): 'Maak jezelf niet te belangrijk'


“Je hoeft niet altijd overal het beste in te zijn, het hardst te roepen en vooraan te gaan staan.” Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) over…
Lees meer
Nu in Volzin

Pasen: De liefde tussen Jezus en Maria Magdalena


Maria Magdalena en Jezus, het is het verhaal van een grote liefde tegen een onmogelijke achtergrond. ‘Mijn leermeester’ noemt Maria haar vriend na diens opstanding.…
Lees meer
Nu in Volzin

Gregoriaanse paaslofzang in bossen bij Nijmegen


Nieuwe spiritualiteit geënt op een oude traditie: dat is de jaarlijkse pelgrimage op paaszaterdag naar de ruïne van Sint-Walrick en de koortsboom (ook wel lapjesboom…
Lees meer
Nu in Volzin

Op religieuze ontdekkingsreis in Taizé


Religie speelde in het gezin waarin Jasmijn Olk (23) opgroeide, geen rol. Niettemin besloot ze religiewetenschap en theologie te gaan studeren. Maar wat betekent de…
Lees meer
Nu in Volzin

René ten Bos: 'Complexiteit vraagt om nederigheid'


“De nederige persoon laat zijn verlangens niet zomaar de vrije loop”, zegt René ten Bos, filosoof, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de afgelopen…
Lees meer
Nu in Volzin

'A Private War': verslaafd aan de oorlog


De nieuwe Amerikaanse film A Private War is een portret van de vermaarde oorlogsjournalist Marie Colvin. Zij stierf in 2012 in de stad Homs, tijdens…
Lees meer
Nu in Volzin

Duurzaamheid begint bij jezelf


Duurzaam bouwen en wonen, zonne- en windenergie, minder CO2-uitstoot: Nederland neemt maatregelen om te voldoen aan internationale afspraken over het klimaat. Maar is dat het…
Lees meer
Nu in Volzin

De mooie deugd van de zelfvergetelheid


Nederigheid is de deugd die zelfvergetelheid aanmoedigt. Maar wacht u voor valse bescheidenheid. Fragment uit het essay van theoloog Stefan Mangnus in de Volzin-special over…
Lees meer
Nu in Volzin

Abt Denis Hendrickx: 'Niet vasthouden aan één vorm'


‘Oud baart nieuw’ is het thema van de komende Volzinlezing, 18 mei in de Abdij van Berne. Het thema is abt Denis Hendrickx op het…
Lees meer
Nu in Volzin

Nieuwe Volzin: Nederigheid


“Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik een groot talent heb”, zegt GroenLinks Kamerlid Lisa Westerveld. Thuis, in de Achterhoek, leerde ze al: “Je hoeft…
Lees meer
Nu in Volzin

Joep Franssens: 'Ik zoek niet het conflict maar de harmonie'


De spirituele muziek van Joep Franssens mag zich verheugen in een groot aantal begeesterde luisteraars wereldwijd. Toch heeft zijn muziek volgens liefhebbers nog niet het…
Lees meer
Nu in Volzin

Geloven in brexit


Joost Röselaers maakte als predikant in Londen de aanloop naar de brexit van zeer nabij mee. Hij stelt vast: Europa was voor de Britten een…
Lees meer
Nu in Volzin

Eelco Runia: 'Zelfgenoegzame elite baart populisme'


Populisten rukken op in Europa. De haat en wrok van de populisten is volgens historicus en psycholoog Eelco Runia niet anders dan de keerzijde van…
Lees meer
Nu in Volzin

Simone de Beauvoir: feministisch boegbeeld


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Twents museum toont 'naakte waarheid'


Het naakte menselijke lichaam is nooit iets neutraals, zo maakt de tentoonstelling De naakte waarheid in Rijksmuseum Twenthe duidelijk. Lange tijd vormde de uitbeelding van…
Lees meer
Nu in Volzin

Componist Poulenc was monnik en kwajongen ineen


In het nog altijd populaire werk van de Franse componist Francis Poulenc wisselen ingekeerdheid en brutaliteit elkaar af. Zelfs in zijn religieuze werken kan hij…
Lees meer
Nu in Volzin

Robert Plomp: 'refo' op de bres voor homo's


Het ‘bijbels spreken’ over homo’s ging hem steeds meer tegenstaan. Totdat hij de teksten van Paulus met een nieuw oog leerde lezen. De theologisch geschoolde…
Lees meer
Nu in Volzin

Paulus, profeet van de vrijheid


Met de kruisdood en de opstanding van Jezus heeft volgens Paulus iets volstrekt nieuws plaatsgevonden. Zijn boodschap is die van het messiaanse moment, ‘het punt…
Lees meer
Nu in Volzin

Europa heeft moreel fundament nodig


In het debat over Europese samenwerking gaat het volgens historicus Maarten van den Bos te veel over belangen en te weinig over waarden als verzoening…
Lees meer
Nu in Volzin

Zeemanskerken zonder zeelui


Ook de Scandinavische zeemanskerken in Rotterdam hebben te lijden onder leegloop. Zeelui komen er al jaren nauwelijks. Met kerstmarkten houden de kerken het hoofd boven…
Lees meer
Nu in Volzin

Kees Posthumus brengt Paulus op de planken


“Je kunt je zelf niet aan je eigen haren uit het moeras van onvrijheid trekken. Paulus is de man die ons deze vrijheid in zijn…
Lees meer
Nu in Volzin

Vaticaanse top over misbruik: is kerk nog geloofwaardig?


Komende donderdag, 21 februari, begint in het Vaticaan een topconferentie over het seksueel misbruik in de r.-k. kerk. De kerk ziet zichzelf als geroepen tot…
Lees meer
Nu in Volzin

Liefde heb je niet, liefde ben je


‘Als ik de liefde niet had...’ Die tekst doet het goed op bruiloften, maar wat wil Paulus ons werkelijk zeggen? Paulus geeft geen tips en…
Lees meer
Nu in Volzin

Akwasi: 'Mijn God heeft geen kleur'


“Veel Ghanese huishoudens hebben een witte Jezus aan de muur hangen. Daar ben ik allergisch voor.” Rapper en acteur Akwasi over zijn geloof, de Ghanese…
Lees meer
Nu in Volzin

Paulus over mannen en vrouwen: Voorhuid maakt verschil


“Er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn allemaal één in Christus”, aldus Paulus in zijn…
Lees meer
Nu in Volzin

Peter van 't Riet over Paulus: 'een rusteloze zoeker'


“De hellenistische wereld van Paulus vertoont veel overeenkomsten met die van ons. Er is sprake van globalisering, migratie, religieus radicalisme – dat maakt van Paulus…
Lees meer
Nu in Volzin

Denkers van nu: Ludwig Wittgenstein


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Nieuwe Volzin: 'In de ban van Paulus'


De Nashvilleverklaring deed afgelopen maand heel wat stof opwaaien. ‘Bijbelse seksualiteit’ zou niet samengaan met een homoseksuele of transseksuele praktijk. De opstellers stofferen hun betoog…
Lees meer
Nu in Volzin

'Werk ohne Autor'


Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck maakte in 2006 furore met Das Leben der Anderen. Zijn nieuwe film, Werk Ohne Autor, die vorige week uitkwam, is…
Lees meer
Nu in Volzin

Vluchtelingen in de hel van Lesbos


Journalist Nynke Sietsma ging als vrijwilliger naar Lesbos om ontbijt uit te delen in vluchtelingendorp Kara Tepe. Ook ruimde ze vuil op in de hel…
Lees meer
Nu in Volzin

Mineke Schipper: Angst voor het vrouwelijk lichaam


Literatuurwetenschapper Mineke Schipper onderzoekt waarom mannen de baas spelen over vrouwen: “Geleidelijk werd de kraamkamer van Moeder Aarde omgebouwd tot een plek waar mannelijke goden…
Lees meer
Nu in Volzin

Wachten: een kunst


“Wachten is een kunst. Het is op zich niets. Wachten is wat je verklaart te doen tijdens een andere activiteit. Wat die activiteit is, dat…
Lees meer
Nu in Volzin

'The Children Act' & 'Capharnaüm'


In de filmrubriek aandacht voor de Britse speelfilm The Children Act, waarin een familierechter moet beslissen of een jonge Jehova’s Getuige een bloedtransfusie moet krijgen.…
Lees meer
Nu in Volzin

Hilla en Bernd Becher: onbaatzuchtige fotografie


Het fotografenechtpaar Hilla en Bernd Becher maakte naam met hun beelden van industriële objecten. De eerste indruk van hun foto’s is er een van kilheid,…
Lees meer
Nu in Volzin

Flannery O'Connor: Van aangezicht tot aangezicht


De Amerikaanse Flannery O’Connor (1925-1964) was een gevierd schrijfster en een toegewijd katholiek. De motor van haar schrijfkunst is het geloof in Christus, in het…
Lees meer
Nu in Volzin

In een ander licht


Sara kan zich niet uiten: niet praten, niet zingen, niet neurieën. Geestelijk verzorgster Elske Cazemier weet zelfs niet hoe haar stem klinkt. Maar de muziek…
Lees meer
Nu in Volzin

Een reiszegen van Mozart


In Mozarts opera Così fan tutte zijn alle personages echt, ook in hun onwaarachtigheid, en stuk voor stuk moeten ze door schade en schande wijs…
Lees meer
Nu in Volzin

Juryrapport Volzin-schrijfwedstrijd


‘Kunst en religie: hemels of hels?’ luidde het thema van de tiende Volzin-schrijfwedstrijd. De wedstrijd werd georganiseerd in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. De…
Lees meer
Nu in Volzin

Odaci en Koetsveld: 'Niet meer denken in wij en zij'


Vrienden Enis Odaci, voorzitter van de stichting Humanislam, en Herman Koetsveld, predikant van de Protestantse Kerk, gingen voor Volzin op ‘spiegelreis’. Odaci bezocht vier christelijke…
Lees meer
Nu in Volzin

Leven zonder plastic? Het kan!


De 25-jarige Nila Patty leeft al drie jaar zero-waste en is, naar eigen zeggen, nog nooit gelukkiger geweest. Theoloog Elisabeth Hense ziet dat wie echt…
Lees meer
Nu in Volzin

Denkers van nu: Paul Ricoeur en de hoop


Wat kunnen wij weten? Wat mogen wij hopen? Wat moeten we doen? Dat zijn de eeuwige vragen van de filosofie. Elze Riemer geeft het antwoord…
Lees meer
Nu in Volzin

Stefan Paas: 'Ik hoef niet vrijzinnig over te komen'


“De wereld is geen plek waar verloren zielen ronddolen die zo snel mogelijk de kerk in geholpen moeten worden. Het is een wereld waar God…
Lees meer
Nu in Volzin

2019: tussen chaos en verbinding


In maart verliest het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer. Rutte III wankelt het jaar door. Eind maart verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie, als…
Lees meer