FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 06 March 2019 10:21

Robert Plomp: 'refo' op de bres voor homo's

Robert Plomp: 'refo' op de bres voor homo's Tekst: Willem Pekelder

Het ‘bijbels spreken’ over homo’s ging hem steeds meer tegenstaan. Totdat hij de teksten van Paulus met een nieuw oog leerde lezen. De theologisch geschoolde Robert Plomp vecht voor het homohuwelijk in eigen conservatief-orthodoxe kring. “De Nashvilleverklaring heeft mij verdriet gedaan.”

De protestantse orthodoxie bij de tijd brengen. Die taak heeft Gereformeerde Bonder Robert Plomp zich gesteld. Met zeven jaar theologie achter de kiezen gelooft de Hagenaar dat je niet de hele Bijbel letterlijk kunt nemen. “Teksten over homo’s moet je in de culturele context van die tijd zien.” Nederlander met de Nederlanders heet het boek dat Robert Plomp in 2016 publiceerde. Een titel die precies de lading dekt die hij eraan wil geven. Orthodoxe protestanten staan met hun opvattingen over homoseksualiteit, vrouwelijke leiders en creationisme veelal buiten de moderne maatschappij, meent Plomp (40, getrouwd en vader van drie kinderen). Terwijl dat helemaal niet nodig is. Je kunt de moderniteit, volgens hem, heel goed accepteren, zonder afbreuk te doen aan je geloof. Progressieve orthodoxie noemt hij het. Plomp studeerde zeven jaar theologie, maar liep uiteindelijk vast. Hij werkt nu fulltime als zzp’er in de ICT.

Waarom is het naar uw smaak belangrijk dat orthodoxe gelovigen homoseksualiteit, gelijkwaardigheid van vrouwen en evolutie –  ‘God als architect, de evolutie als bouwvakker’ – aanvaarden?

“Omdat ik merk dat de kerk, met name wat de eerste twee onderwerpen betreft, door de buitenwereld wordt gezien als een immoreel instituut met barbaarse opvattingen. Daardoor is het bij voorbaat een verloren missie om het Evangelie van Jezus als Verlosser te laten landen in deze tijd.  Dat doet mij pijn. Ik denk dat als de kerk de buitenwereld wil bereiken, de kerk zal moeten veranderen.”

Een Paulusbekering of voortschrijdend inzicht?

“Het laatste. Ik ontdekte gaandeweg dat ik er steeds meer moeite mee kreeg om de officiële leer uit te leggen aan onkerkelijken, bijvoorbeeld dat de aarde in zes dagen zou zijn geschapen. Langzamerhand ontstond het inzicht dat je de Bijbel niet letterlijk hoeft te nemen om orthodox te blijven. Jezus zelf spreekt vaak in metaforen. En als je het dan toch over een Paulusmoment wilt hebben… Ik kreeg als ICT’er een lesbische collega, getrouwd met een vrouw, drie kinderen. Ik dacht: zo’n vrouw zal in een doorsnee orthodoxe gemeente pas worden opgenomen, wanneer ze breekt  met haar partner en kinderen. Dat kan de bedoeling van het Evangelie toch niet zijn.”

U bent zelf actief in de Mattheüs gemeente in Delft, behorend tot de behoudende Gereformeerde Bond van de Hervormde kerk. Zou een lesbo-stel met kinderen in uw kerk welkom zijn?

“Officieel niet, maar we zijn liefdevolle mensen, dus ik denk dat een keihard ‘nee’ zal uitblijven. Wel zal er een spanning ontstaan tussen theorie en praktijk.”

Hoe vallen uw opvattingen in eigen kring?

“Ik merk dat veel conservatief-orthodoxe gelovigen op dit vlak met een grote verlegenheid zitten. Ze vinden het niet fijn om homo’s af te wijzen, maar hebben het gevoel dat het wel móet. Je ziet die schroom ook bij de reacties op de Nashvilleverklaring. Veel conservatieve christenen zijn het met de inhoud misschien nog wel eens, maar vinden de vorm waarin die is gegoten toch echt te ver gaan. De stelligheid van de verklaring: wij ontkennen, wij belijden, enzovoort. Het is zo zonder enige context  of gevoel van hoe zoiets overkomt bij homo’s. Dat is helemaal niet de taal van het gros van de orthodoxie. Die is veel bescheidener, gemoedelijker en genadiger. Ook mij heeft de verklaring verdriet gedaan, jazeker.”

‘Nashville’ gaat volgens u uit van een te letterlijke bijbeluitleg?

“Precies. Je kunt de uitspraken van Paulus in Romeinen en Korintiërs niet copy paste van toepassing verklaren op het hier en nu. Paulus heeft het over machts- en seksueel misbruik binnen de context van een afgodencultus. Hij verwijst daarmee naar het oudtestamentische boek Leviticus, waarin een ‘vrouwelijke bijligging’ tussen mannen wordt verboden.  Maar die teksten hebben niets te maken met de homoseksualiteit die we nu kennen, waarin mannen- en vrouwenstellen liefde en zorg met elkaar delen.”Login om meer te lezen

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda