FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 25 October 2018 10:00

'We zijn pas begonnen, er is nog een lange weg te gaan'

Tekst: Kees Posthumus Tekst: Kees Posthumus Beeld: Nathan Obokoh

“De kerk is een gemankeerd lichaam van Christus, als zij wordt gedomineerd door bepaalde groepen, bijvoorbeeld door witte oudere Britten”, zegt Gulnar Francis-Dehqani, bisschop van de anglicaanse Kerk in het bisdom Leicester en zelf van buitenlandse (Iraanse) afkomst. “Kolonialisme bepaalt aan beide kanten nog steeds een deel van onze psyche. Dat willen wij misschien niet toegeven, maar het bestaat wel degelijk. Witte mensen voelen zich schuldig of zijn bang te worden beschuldigd van racisme. Dat helpt ons niet verder.”

Veel migranten, die in de jaren vijftig en zestig vanuit de voormalige koloniën Groot-Brittannië binnen kwamen, waren christen. Zij kregen destijds bepaald geen warm welkom in de anglicaanse parochies. Daardoor zagen zij zich genoodzaakt voor zichzelf te beginnen; ze richtten eigen zwarte kerken op. Die geloofsgemeenschappen bestaan nog steeds en groeien zelfs. De Church of England, de anglicaanse staatskerk, bleef wit, en daarmee traditioneel Engels.
“Parochies waren bang voor veranderingen. Zij wilden alles houden zoals het altijd al was”, vertelt Gulnar (‘Guli’) Francis-Dehqani, sinds 2017 hulpbisschop van het bisdom Leicester en binnen de anglicaanse kerk de eerste vrouwelijke bisschop van buitenlandse afkomst. “Immigranten waren welkom, zolang zij zich schikten in de bestaande cultuur van de anglicaanse kerk. Dat is de ene kant van het verhaal: Twee culturen, twee manieren van kerk-zijn botsten frontaal.
De andere kant is dat immigranten op hun eigen manier kerk wilden zijn, met kerkdiensten in hun eigen taal en met hun eigen stijl van vieren. Zij wilden zich thuis voelen. Die mogelijkheid bood de kerk hen op dat moment niet.
De anglicaanse kerk kent vanouds een grote verscheidenheid aan liturgische stijlen, van hoogkerkelijk tot laagkerkelijk. Daar moet je maar net in passen. Misschien wil je het charismatischer? Andere liedjes en andere vormen? Misschien wil je het juist formeler, afstandelijker?
Hoe het ook zij: met de erfenis van die tijd leven wij nu. Terwijl er wel een groeiend verlangen bestaat naar meer inclusieve, diverse parochies. Het bleek gaandeweg niet genoeg om eenvoudigweg te hopen op, of zelfs te bidden voor, verandering. Er moet meer gebeuren, het is de hoogste tijd.”

Twee werelden
Francis-Dehqani doet hetzelfde werk als haar collega’s maar heeft daarnaast een aandachtspunt, dat haar op het lijf geschreven is: diversiteit. Of, zoals de term luidt: BAME. Dat staat voor Black Asian and Minority Ethnic. In Leicester – een stad met ca. 300.000 inwoners – bestaan meer dan honderd kerkgemeenschappen met een meerderheid aan gelovigen uit deze groep. Slechts drie daarvan zijn anglicaanse parochies.
De nieuwe bisschop weet wat het is om tot een minderheid te behoren. Zij werd in 1966 geboren in Iran en vluchtte in 1980 met haar ouders en zusters naar Engeland. Haar Perzische vader was bisschop van Iran en moest het land verlaten na een aanslag op zijn leven. Kort daarna werd haar broer Bahram ontvoerd en vermoord door moslimstrijders. Haar moeder en haar zus Shirin konden niet langer in Iran blijven. Op haar veertiende kwam Gulnar in Engeland aan, om daar een nieuw leven op te bouwen. Haar zus Sussanne studeerde daar toen al.
Francis-Dehqani: “In Iran leefde ik in twee werelden. Ik was het enige christelijke kind in mijn klas, te midden van kinderen uit moslimgezinnen. Thuis was het een en al kerk wat de klok sloeg. Op school en op straat sprak ik Perzisch, thuis spraken we meestal Engels. Mijn jeugd heeft mij geleerd dat diversiteit bestaat in allerlei vormen en maten.
In mijn eigen persoon komen verschillende culturen samen. Dat is een groot voordeel bij het uitvoeren van mijn taak. Het is waarschijnlijk een van de redenen dat ik benoemd ben.”

Lees het volledige interview in Volzin of door in te loggen op de website. "Hoezeer wij ook van goede wil zijn, wij hebben allemaal vooroordelen en blinde vlekken. Niet alleen als het gaat om ras en etniciteit, ook als het gaat om gender, seksuele voorkeur of klasse. Die vooroordelen staan een goede communicatie en werkelijke gemeenschap in de weg."

Login om meer te lezen

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda