FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 11 October 2018 10:00

‘Kiezen tussen verwijdering en verbinding’

Tekst: Elze Riemer Tekst: Elze Riemer

De Nigeriaans-Nederlandse theoloog Godian Ejiogu constateert dat zelfs onder gelovigen racisme sterker is dan het verlangen naar verbinding. Niettemin droomt hij van een samenleving, waarin iedereen in vrede met elkaar leeft  en elkaar behandelt als medemens.

‘Volgens mij is op dit moment religie het nummer één probleem in de wereld’, schrijft Godian Ejiogu (49) in zijn recente boek Mijn droom: Op zoek naar een rechtvaardige en vreedzame samenleving. De in Nigeria geboren rooms-katholieke theoloog en pastoraal werker zet zich in om racisme en uitsluiting in de Nederlandse samenleving duurzaam aan te pakken. Juist in religie ziet hij die uitsluiting. In juli nog richtte hij samen met andere theologen een brief aan de regeringspartijen CDA en ChristenUnie om het christendom niet als uitsluitingsmechanisme te zien. Ze constateerden daarin dat ChristenUnie en CDA meedoen aan een retoriek die nieuwkomers verdacht maakt.
Ook in Ejiogu’s boek wordt duidelijk dat racisme niet aan de kerken voorbijgaat. Aan de basis van het boek ligt een participerend onderzoek binnen vijf multiculturele parochies. Met dit onderzoek hoopte Ejiogu te ontdekken dat het geloof in God sterker is dan racisme en dat de kerk in staat is om de samenleving voor te gaan in een vreedzame multiculturele cultuur. Tot zijn spijt moest hij het tegenovergestelde concluderen. Toch blijft hij zich onvermoeibaar inzetten voor zijn droom, hoe onmogelijk die soms ook lijkt te zijn.

Waarom vindt u religie het grootste probleem in de wereld?
“Religie is geloof dat vastzit, dat scheidslijnen trekt tussen ‘wij’ en ‘zij’, waarbij ‘zij’ op een vijandige manier benaderd worden. Religie is de bron van veel ellende en conflict in de wereld. Kijk ook naar Jezus, hij is ter dood veroordeeld door religie, niet door politiek. Religie is een bedreiging voor vooruitgang, voor vrijheid in denken en zelfs voor de Heilige Geest om zijn weg te gaan in jou en mij. Geloven is iets heel anders. Dat is openheid van geest, zoeken naar God door alles heen. In die zin is het geloof alles voor mij.”  

Kunt u kort vertellen wat uw droom inhoudt?
“Ik droom van een Nederlandse samenleving, waarin iedereen in vrede met elkaar leeft en elkaar behandelt als medemens. Een samenleving waarin we rijker zijn met elkaar; niet zozeer financieel, maar vooral qua rijkdom in perspectief en gemeenschap. Er zijn mensen die me voor gek verklaren met deze droom. Maar ik geloof echt dat het kan. Sterker nog, dat Nederland een voorbeeld hierin kan zijn.”

Hoe dan?
“Nederland was in de geschiedenis geen lieverdje. Dat verleden moet je niet wegmoffelen; die spanning tussen nakomelingen van slaven en slavenmeesters, tussen zwart en wit – die moet je er laten zijn. Pas dan kan je het de plek geven waar het hoort: het verleden. Doordat ik dat kon, ontstond er de ruimte voor die droom. Juist nu, op dit moment, zie ik mogelijkheden om dichterbij de verwerkelijking van die droom te komen. We staan nu op een cruciaal punt als samenleving. Het kan twee kanten opgaan: of meer verwijdering, of meer verbinding. Taboes als het gaat om discriminatie en racisme worden doorbroken. Dat kan leiden tot woede en totale ontkenning, maar ook tot de vraag: hoe gaan we nu sámen verder? Beide tendensen zie je. Het is een kans om te kiezen voor de weg van verbinding, maar vanzelf gaat het natuurlijk niet. Er spelen allerlei belangen in de samenleving waar je mee rekening moet houden. Belangen van burgers, politiek, organisaties, kerken, overheid – ik heb geleerd daarin mee te buigen, die belangen te onderkennen en daarop in te spelen. Op die manier valt er veel te bereiken. Ik ben daarin een stuk minder naïef geworden.”

Doorlezen? Lees het volledige artikel in Volzin of door in te loggen op de website. "Ik koester de momenten dat ik in ontmoetingen met andere mensen glimpen zie van God. Precies dáár begint ook die cultuurverandering, het begin van de verwerkelijking van die droom: daar waar mensen elkaar toelaten in hun huis en leven, hun verhalen delen en open zijn naar elkaar toe."

 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda