FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 06 August 2018 10:00

België rekent af met de religie

Tekst: Emmanuel Van Lierde Tekst: Emmanuel Van Lierde Beeld: ANP Foto. Geestelijke leiders namen in 2016 na de aanslagen in Brussel deel aan de Mars tegen Terreur.

De religie heeft het in België al geruime tijd hard te verduren. Het christendom komt hoogstens nog van pas om je af te zetten tegen moslims. Maar verder hoort het achter de voordeur, zeggen critici. Tertio-hoofdredacteur Emmanuel Van Lierde schetst de achtergronden en maant zijn medegelovigen om wat minder bescheiden te zijn.

De storm wil in België maar niet gaan liggen. Allerhande politici, academici en opiniemakers nemen met de regelmaat van de klok deze of gene uiting van religie op de korrel. Op zich is dat geen nieuw fenomeen, maar na de terroristische aanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016) en als reactie op de vluchtelingencrisis nam de kritiek in frequentie en scherpte toe.

Grondwetsherziening
Sommige politici opperen nu dat het wenselijke zou zijn om het principe van de laïcité in de Belgische grondwet op te nemen. Dat zou volgens hen nodig zijn om religieuze radicalisering tegen te gaan en de inburgering van nieuwkomers bevorderen. Een neutrale lekenstaat naar Frans model moet een einde maken aan de ondersteuning van religies die volgens velen allereerst een bron van geweld zijn. Een striktere scheiding van godsdienst en staat zou de democratie naar hun mening beschermen tegen extremisme. Laïciteit geeft dan voorrang aan het burgerlijke recht op morele of religieuze geboden. Dit principe zou de fundamentele rechten en vrijheden en de gelijkheid van man en vrouw te waarborgen.
Het verlangen om de laïcité in de grondwet te verankeren, werd op 28 december 2015 voor het eerst uitdrukkelijk geformuleerd in een opinie in de Waalse krant Le Soir. Voortbouwend op een pleidooi van de Waalse socialiste Laurette Onkelinx (PS) voor een neutrale overheid en een hoofddoekverbod voor ambtenaren, vond de Vlaamse liberaal Patrick Dewael (Open VLD), kort na de terreuraanslagen in Parijs, dat we de Franse laïcité moeten omhelzen. Intussen is er binnen het parlement een commissie actief die nadenkt over een al dan niet noodzakelijke herziening van de grondwet.
Deze ‘denktank over de goddeloze staat’ – dixit de Vlaamse krant De Morgen – onderzoekt hoe we onze fundamentele westerse waarden en de mensenrechten kunnen verankeren in de wetgeving. Edoch, “van waarden moet je mensen overtuigen. Als je ze tot wet maakt, verliezen ze juist hun waarde”, merkte kerkjurist Rik Torfs ooit op. Angst voor vreemdelingen en revanchisme na de terreur zijn trouwens volgens mij niet de beste redenen om aan de grondwet te sleutelen. En dergelijke ingrepen zullen fundamentalisten en terroristen sowieso niet tot inkeer brengen.

Laatste bastions
Dewael wou van bij het begin de katholieken geruststellen dat het niet zijn bedoeling is oorlog met hen te voeren door te raken aan de overheidsfinanciering van hun scholen en welzijnsinstellingen. Politici willen het niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar hun ‘vijand’ is allereerst ‘dé moslim’ die ‘onze’ basiswaarden niet deelt. Toch maken antikerkelijke humanisten en virulente vrijmetselaars van de gelegenheid gebruik om meteen alle godsdiensten aan te pakken en ze achter de voordeur te verbannen. Sommigen van hen willen blijkbaar nog altijd afrekenen met de ooit machtige rooms-katholieke kerk, al beantwoordt hun beeld van die macht al lang niet meer aan de realiteit.

"De machtskerk bestaat namelijk niet meer. Toch moeten de laatste bastions van de verzuiling eraan geloven. Deze strijdbare atheïsten merken op dat ‘het ongezonde overwicht’ van katholieke onderwijs- en zorginstellingen niet langer kan in een seculiere staat." Emmanuel Van Lierde vervolgt zijn uiteenzetting. Lees het volledige artikel in Volzin of door in te loggen op de website. 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda