FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 05 July 2018 14:44

'Stel je open, zoek de bron van je vertrouwen'

Tekst: Herman Koetsveld Tekst: Herman Koetsveld Beeld: Stijn Rademaker. Leerlingen van het IJburgcollege tijdens de Internationale Dag van het Samenleven.

Vrienden Enis Odaci, voorzitter van de stichting Humanislam, en Herman Koetsveld, predikant van de Protestantse Kerk, gaan voor Volzin op ‘spiegelreis’. Moslim Odaci bezoekt christelijke gemeenschappen van zeer uiteenlopende snit, christen Koetsveld ontmoet moslims van verschillende signatuur. Fotograaf Stijn Rademaker vergezelt hen. Deze maand aflevering 4: Herman Koetsveld ontmoet op een Amsterdamse school leden van de Internationale Alawiyya Soefi Vereniging. Geen discussie maar met elkaar zitten in een kring rond een leeg midden.

Met kleine slaapoogjes op een vrijwel verlaten perron neem ik op een zomerse dag de eerste trein uit Hengelo richting het verre westen. Het is een afwijking, ik weet het, maar ik ben nu eenmaal benauwd om ergens te laat te komen. Ik ga op weg naar Amsterdam-IJburg, naar het IJburgcollege om precies te zijn. Daar zal ik een activiteitendag gaan meemaken van de soefivereniging AISA in het kader van de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van het Samenleven. Hoe doe je dat, in vrede met elkaar samenleven?

Mystieke variant
In de pil De islam – de toekomst van een wereldreligie van de vermaarde theoloog Hans Küng lees ik over het soefisme. Hij zegt over deze stroming: “Van de tiende tot veertiende eeuw groeit ze uit tot een eigenlijke volksbeweging, die aanzienlijk grotere maatschappelijke dynamiek aan de dag legt dan de op het behouden van het bestaande gerichte rechtsscholen. Met eigen vormen van vroomheid, eigen instellingen en een eigen theologie wordt ze nu de meest populaire en veruit meest verbreide vorm van de islam, namelijk de ‘mystieke’.” Het soefisme wordt vaak gezien als een aparte, mystieke variant binnen de islam. Maar het is vooral een levenswijze zowel binnen de soennitische als de sjiitische islam. Ook de soefi’s vereren Mohammed en willen zijn levenswijze nabootsen. Soefisme kent wel degelijk een politieke kant, al zijn er ook apolitieke stromingen. Maar de nadruk ligt telkens sterk op het innerlijk en het intermenselijke. Daarin worden ze geleid door een eigen gids, een sjeik, die zijn mensen de weg naar hun innerlijke spiritualiteit wil wijzen.
Nu had ik nog nooit van de AISA-soefi’s gehoord. Even hun site raadplegen. Hun vereniging is een officiële aan de VN gelieerde ngo, zie ik tot mijn verbazing. Ik lees: “Dit huidige tijdperk verlangt een organisatorische structuur van deze traditie, een structuur die haar in staat stelt zich tussen de maatschappelijke, religieuze, spirituele, media en politieke landschappen te begeven. Zodoende heeft de Alawiyya-Darqawiya-Shadiliya soefi Weg (Tariqa), gesticht in 1909, haar waarden geuit door middel van het verenigingsleven. In 1948 heeft ze de eerste interreligieuze vereniging in de islamitische wereld opgericht genaamd les Amis de l'Islam (vrienden van de Islam). Bij aanvang van de 21e eeuw heeft deze Tariqa zich georganiseerd in een Internationale ngo. Ze draagt de naam AISA-ngo, welke een (Franse, HK) afkorting is voor de Internationale Alawiyya Soefi Vereniging. Haar naamgever is Sjeik Ahmed Mustafa al-Alawi, geboren in 1869 te Mustaghanam in Algerije. De huidige Soefigids van deze Weg is Sjeik Khaled Bentounes.”

Iedereen nodig
Trein en tram brengen mij zonder enige vertraging, en dus veel te vroeg, tot vlakbij het IJburgcollege. Ik heb mij onderweg verbaasd over de grootte van dit splinternieuwe stadsdeel dat op het water van het IJmeer is veroverd. Het IJburgcollege, een school voor vmbo, havo en atheneum huist in een prachtig ontworpen licht gebouw. Vrijwel alles is wit. Ik stap toch met een zekere spanning zo’n dag in: een ontmoeting met onbekende mensen, spreken met middelbare scholieren – versta ik hun taal nog wel? Maar het van alle kanten binnenstromende licht maakt dat ik me direct ook wat lichter voel. Het komt wel goed vandaag.
Alaeddine Touhami, de voorzitter van AISA-ngo, wacht me op. Twintiger, klein van stuk, groot in uitstraling. Een hartelijk welkom volgt. Hij zal de rest van de dag op een charmante manier mijn gastheer zijn, terwijl hij uiterst alert de organisatie in de gaten blijft houden. Ik word voorgesteld aan zijn mensen die de gesprekken met de leerlingen in kleine groepen zullen gaan leiden. De sfeer is open en verwachtingsvol. Ik proef weinig spanning. Met Amin, broer van Alaeddine, kom ik aan de praat over de werkvorm van ‘de cirkelwerking’ van zo dadelijk. ‘‘Elk mens heeft een eigen punt in de cirkel van zijn leven. Dit punt is de Oneindige’’. Ik ben gelijk gegrepen door zijn vriendelijke, rustige en tot gesprek uitnodigende manier van spreken. Elk mens, aldus Amin, verhoudt zich op een geheel eigen wijze tot die mystieke werkelijkheid. Ook de mensen die de samenleving als mislukt bestempelen. Hij haalt een onderzoek naar mierenkolonies aan. Vijf tot tien procent van de mieren zijn ‘niksers’. Maar als je die weghaalt uit de kolonie, dan valt zo’n mierensamenleving uit elkaar. Oftewel: we hebben iedereen nodig en schort je oordeel over de ander maar op. Zo, deze dagopening stáát.

Hoe verloopt de rest van de bijeenkomst? "Ik raak onder de indruk van de liefdevolle begroeting en aandacht voor iedereen die er binnenkomt. Ook ik word met een grote vanzelfsprekendheid in de kring opgenomen. We praten door over dat alles verbindende midden. 'Jezus is de ware soefi', zegt Alaeddine, 'hij heeft immers voorgeleefd hoe dat moet om vanuit het hart van de liefde te leven.'" Lees verder door in te loggen op de website of in Volzin. 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda