FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 21 March 2018 09:30

‘Armoede verlamt en maakt je murw’

Bouwien Krikke Bouwien Krikke

Sinds oktober 2017 is er het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Tien kerken werken samen om arme Apeldoorners financieel bij te staan. Voorzitter is Bouwien Krikke (71).

Wat doet u tegen armoede?
“Bij ons kunnen mensen een lening of een gift krijgen, wanneer ze in financiële nood zijn. Bijvoorbeeld: je moet verplicht een identiteitskaart aanschaffen, maar je hebt er het geld niet voor. Of de woningbouwvereniging vraagt een voorschot voor een maand huur, als je verhuist. Waar haal je die € 800 vandaan? Of een rekening voor een noodzakelijke tandartsbehandeling, die je verzekering niet vergoedt en die je zelf niet kunt betalen.
Onze eerste optie is dan een renteloze lening, die mensen in termijnen kunnen aflossen. Dat is beter voor hun zelfrespect, het maakt je minder afhankelijk. Als dat niet haalbaar is, wordt het een gift. Soms bestaat de hulp uit spullen van onze Goederenbank: wasmachines, koelkasten, fietsen Onze intakers krijgen de hulpvragen binnen, vooral via het maatschappelijk werk, het Leger des Heils, verslavingszorg. Drie vrijwilligers inventariseren de vragen en kijken of er andere mogelijkheden zijn om de nood te lenigen: bijzondere bijstand, andere gemeentelijke voorzieningen. Als dat niet mogelijk is, gaat de aanvraag naar drie beoordelaars. Zij kennen de aanvragers niet en nemen een onafhankelijke beslissing. Kerken zijn al jaren actief om armoede te
bestrijden. Alle kerken en geloofsgemeenschappen zamelen producten in voor de Voedselbank, elke maand een ander product. Via pastoraat komt de kerk armoede op het spoor. Om dan iets voor mensen te kunnen betekenen is er nu het gezamenlijke Noodfonds.”

Wat is armoede in Nederland?
“Het is duidelijk: je bent arm als je niet kunt rondkomen, simpel. Als je aan het einde van je geld nog een stuk maand over hebt.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda