FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 14 March 2018 09:31

'Wij helpen zo lang als het nodig is'

Tekst: Kees Posthumus Tekst: Kees Posthumus Beeld: René Viswinkel

In de gemeente Nissewaard (Spijkenisse e.o.) helpt protestants diaken Bouwen Mooldijk (66) als coördinator van BudgetMaatjes mensen met problematische schulden.

Wat doet u tegen armoede?
“Wij doen hier dit werk met circa twintig ander BudgetMaatjes. Wij komen over de vloer bij mensen met problematische schulden. Zij melden zichzelf aan of worden doorverwezen naar ons. Voor hen willen wij een maatje zijn, net zo lang tot zij zichzelf weer kunnen redden. Wij willen een maatje zijn, iemand die met je oploopt, meedenkt over je financiële situatie. Vaak komen we terecht in een totale financiële chaos. Wie op vrijdag of zaterdag een brief van een schuldeiser krijgt, maakt hem niet open: je kunt er in het weekend toch niets mee. En waarom zou je hem op maandag wel open maken? Hup, in een doos ermee.
Het eerste dat we doen is orde scheppen in de financiële administratie: samen brieven open maken, bankafschriften, rekeningen, aanmaningen in een map doen. Wij brengen samen inkomsten en uitgaven in kaart. En daarna de schulden. Als dat nog kan, maken wij samen een plan om die schulden af te lossen. Als het daar al te laat voor is, gaan we samen richting schuldbemiddeling. We steunen de hulpvragers in het overleg met schuldeisers en het afspreken van haalbare terugbetaalregelingen. Wij lopen net zo lang met mensen op totdat het niet meer nodig is.
De overheid gaat er van uit dat iedereen zichzelf wel kan redden. Dat is gewoon niet zo. De samenleving wordt steeds ingewikkelder. De overheid maakt het de mensen erg moeilijk met ingewikkelde procedures, moeilijk geformuleerde brieven, ellenlange invulformulieren, vaak digitaal. Wie in nood raakt door baanverlies, scheiding of ziekte moet alle zeilen bijzetten om in dat woud van bureaucratische regels de weg te vinden.
Eerlijk gezegd: wij zijn er vaak te laat bij. Daarom werken we de laatste tijd meer aan preventie. Samen met de gemeente zijn wij nu twee keer per week betrokken bij een ‘budget-inloop’. Wij hopen dat dat helpt om erbij te zijn voordat het een chaos wordt.”

Wat is armoede in Nederland?
“Wanneer je niet op een volwaardige manier kunt deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat gaat niet alleen om geld, dat gaat ook om het ontbreken van netwerken, om eenzaamheid. Wie in schaarste leeft, neemt andere beslissingen dan wie in welstand leeft. Het ene gat wordt met het andere gedicht. Je krijgt agressieve incassobureaus aan de deur, kosten lopen op, zicht op een oplossing verdwijnt en je komt er alleen niet meer uit.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda