FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 13 March 2018 11:58

'Zonde is volgens mij: niet leven volgens je doel’

Tekst: Elze Riemer Tekst: Elze Riemer Beeld: Jedi Noordegraaf

“Ik vertrouw erop dat God weet wat mijn doel is en mij daarin wil leiden als ik mij afhankelijk durf op te stellen – langs het kwaad en door verzoekingen heen”, zegt advocaat en politicus Don Ceder. Afhankelijkheid van God betekent voor hem ‘ultieme vrijheid’. Zevende en laatste in een serie gesprekken over de actualiteit van het oudste christelijke gebed, het Onze Vader.

Toch was je wel enthousiast toen ik je vroeg voor een interview over de bede ‘En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad’. Waarom?
“Inhoudelijk gezien is dit voor mij een heel belangrijke bede. Ik lees de Bijbel overigens vaker in het Engels dan in het Nederlands, en in de meeste vertalingen lees ik dan: and lead us not into temptation – en leid ons niet in verzoeking. Dit impliceert een God die ons leidt. Met deze bede vraag ik of Hij dat wil doen, steeds weer, elke dag. Daar zit voor mij een gekozen afhankelijkheid in, dat je je láát leiden. Een soort overgave waarin ik ook vraag of Hij me wil behoeden voor het kwaad. Ik bid het niet met steeds dezelfde woorden, maar het is wel iets waar ik elke dag mee begin: de keuze om mij afhankelijk op te stellen van God. Dat staat haaks op de hedendaagse cultuur en tijd, waarin juist autonomie het hoogste goed lijkt; een cultuur waar ik in zekere zin toch een product van ben. Misschien dat ik het daarom juist ook wel mooi vind, omdat het daarmee een bewuste keuze wordt. En ja, het is eng en lang niet altijd even makkelijk. Het vraagt vertrouwen, hoop en geloof in een God die goed is. Dat is een dagelijkse uitdaging voor elke gelovige – ook voor mij.”

Wat betekent dat voor jou, je afhankelijk opstellen van God?
“Ultieme vrijheid. Voor mijn bekering, nu elf jaar geleden, dacht ik vrij te zijn. In werkelijkheid was ik slaaf van mijn eigen verlangens. Ik ben nu vrijer dan ik ooit ben geweest. Niet omdat ik van God afhankelijk móét zijn, maar omdat ik daar zelf voor kies.”

Wat is het kwaad voor jou?
“Het kwaad kan ik niet los zien van het begrip zonde. Naast de vele gangbare definities van kwaad en zonde – de afwezigheid van het goede, het overtreden van goddelijke wetten, de opstandigheid van de mens tegenover God, de Satan als entiteit – heb ik ooit meegekregen dat het woord ‘zonde’ in de Bijbel geregeld een vertaling is van het oorspronkelijke Griekse woord hamartia. Letterlijk vertaald betekent hamartia ‘het missen van het doel’. Dat vond ik een mooie ontdekking, omdat het zonde en kwaad in een heel ander perspectief zet. Niet als iets dat alleen maar zwart-wit is. De vraag die na deze definitie onvermijdelijk volgt is: wat is het doel dan? Ik geloof dat God ons allemaal heeft geschapen met een bepaald doel en dat Hij ons daarin wil leiden. Het kwaad zit hem dan volgens mij in: niet leven en handelen overeenkomstig zijn doel, zelf een plan trekken dat haaks staat op Gods plan en hoe mensen met elkaar en Hem zouden moeten omgaan. Daarom is die afhankelijkheid zo belangrijk. Ik vertrouw erop dat God weet wat mijn doel is en mij daarin wil leiden als ik mij afhankelijk durf op te stellen – langs het kwaad en door verzoekingen heen.”

Hoe vertaalt zich dat in je dagelijks leven?

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda