FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 26 January 2018 09:38

"Het zou godgeklaagd zijn om te aanvaarden dat honger blijft"

"Het zou godgeklaagd zijn om te aanvaarden dat honger blijft" Tekst: Elze Riemer Beeld: Jedi Noordegraaf

"Als je de bede 'geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben' werkelijk serieus neemt, ben je moreel verplicht om aan opheffing van honger bij te dragen", stelt David Renkema. Als medewerker en later directeur van Oikos zette hij zich vijfendertig jaar in voor een 'leefbare aarde voor iedereen'. Vijfde in een serie gesprekken over de actualiteit van het oudste christelijke gebed, het Onze Vader.

'Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben', zo luidt de vijfde bede van het Onze Vader. Voedsel is een geschenk, maar voedsel houdt ook een opdracht voor onszelf in, meent David Renkema die als medewerker van de recent opgeheven stichting Oikos werkzaam was op het snijvlak van religie en maatschappij.
Renkema: "In het gebed 'geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben' leg ik allereerst een vraag en verlangen bij God neer, vanuit het besef dat het dagelijks voedsel een gave van God is. Maar het zou in mijn overtuiging heel vrijblijvend en uiteindelijk zelfs onoprecht zijn als ik het daarbij zou laten. Dat heb ik altijd al gevonden. Wat dat betreft heeft deze bede, net zoals elk gebed, twee kanten: ze drukt voor mij het besef uit dat het leven een gave is van God, en de bede houdt voor mij ook de verplichting in om tot handelen over te gaan. Daarbij slaat het 'ons' in de bede niet alleen op mij en mijn familie, maar op iedereen, inclusief de komende generaties. De genade en zelfverplichting gaan zo in deze bede hand in hand. Geen 'stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw' voor mij, dat vind ik veel te passief."
Maar dan is de bede een gebed zonder eind. Er zijn altijd mensen die niet het brood krijgen dat zij nodig hebben.
"Dat klopt en dat is ook ingewikkeld. Lange tijd ben ik gevoelig geweest voor het idee van de maakbaarheid van de samenleving: als we allemaal ons best doen, zouden honger en ondervoeding te voorkomen zijn. Als het gaat om brood en de uitbanning van honger zou dat technisch gezien misschien kunnen, maar er zullen altijd politieke en economische machtsverhoudingen zijn die een eerlijke verdeling van voedsel tegengaan. Ik denk dat we uiteindelijk alleen maar bezig kunnen zijn om honger en ondervoeding te verminderen. Een grote oplossing die de honger uitbant, daar geloof ik niet in."

Wat maakte dat u anders ging denken over de maakbaarheid van het leven?
"Je zou op een bepaalde manier kunnen zeggen dat ik wat dat betreft in mijn eigen leven gecorrigeerd ben. Mijn vrouw en ik hebben twee kinderen gekregen die allebei meervoudig gehandicapt waren: Jonatan en twee jaar later Mattias. Dan kom je in een keer met een heel andere kant van het leven in aanraking, die zich ook onttrekt aan het perspectief van alleen rechtvaardigheid. We hadden maar één focus en dat was de zorg voor onze jongens. Deze ervaring heeft me veel ontvankelijker gemaakt voor de kwetsbaarheid van het leven. Sommige dingen kun je niet veranderen. Toch zit je voortdurend in het spanningsveld van verzet en overgave. Kinderen horen niet gehandicapt geboren te worden. Je hoopt en verwacht in zekere zin dat kinderen kunnen opgroeien en zelfstandigheid verwerven. Dat was bij Jonatan en Mattias niet aan de orde, omdat ze te weinig hersenweefsel hadden. Daarbij was er sprake van epilepsie en vatbaarheid voor longontsteking. We wisten toen niet of ze lang zouden leven of niet, de dokters wilden daar geen uitspraak over te doen. Je kunt dan blijven hangen in protest en woede, misschien wel in woede op God en het bestaan. Voor mij was de overgave aan de gegeven en onveranderbare situatie letterlijk bevrijdend. Dat gaf de ruimte om met elkaar het goede te zoeken, ook samen met al die mensen die ons terzijde stonden. "

Makkelijker gezegd dan gedaan, lijkt mij.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda