FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 08 January 2018 10:43

‘De waarheid zal ons bevrijden’ Juryrapport

De Volzin-schrijfwedstrijd 2017 leverde 112 inzendingen op. Unaniem wees de jury Inge Bosscha als winnaar van de eerste prijs aan. Haar essay beschrijft haar eigen ‘vrijmaking’ uit een geloof en kerkverband dat haar benauwt.

Het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2017 is ontleend aan het Evangelie van Johannes (8,33): ‘De waarheid zal ons bevrijden.’ Is die waarheid Jezus? Geloven christenen dat vandaag de dag nog? En is ‘de waarheid’ eigenlijk wel kenbaar? Volgens mystieke tradities is dat onmogelijk. In tijden van alternative facts blijkt bovendien hoe wankel waarheid kan zijn. Tegelijk heeft waarheid, juist ook de waarheid die persoonlijk is en niet zozeer algemeen sterke potentie: accepteren van je eigen leven, met hoogtepunten en mislukkingen, kan bevrijdend werken.
Het thema bleek aan te spreken. De jury ontving 112 inzendingen. De inzenders vormen een gevarieerd gezelschap: 60 mannen en 52 vrouwen, 98 uit Nederland en 14 uit het buitenland, de oudste bijna 90 en de jongste 16 jaar. Predikanten en pastores waren onder de deelnemers behoorlijk vertegenwoordigd (17) evenals docenten (14), maar ook treffen we onder hen een ‘rustend winkelier’ aan, iemand van de politie, een dichter en twee chemici.

Winnaars
De inzenders werkten het thema in allerlei richtingen uit en dat leverde mooie, ontroerende en rake stukken op. Bij het lezen besteedde de jury aandacht aan de manier waarop het thema aan de orde kwam, de originaliteit van inhoud en invalshoek en de stijl.
De eerste plek is voor Inge Bosscha. Haar persoonlijke verhaal over hoe ontwrichtend het dogmatische christelijke geloof van haar jeugd is geweest, is moedig en haar stijl is raak en ontroerend. Voor Bosscha was er lange tijd een waarheid en Ware Leer, die voor haar eigenheid en behoeften geen ruimte laat. Bosscha vertelt een pijnlijk verhaal dat ook bevrijdend is: ze ontdekt haar eigen roer. De jury waardeert zeer dat ze haar verhaal zó vertelt dat de lezer van heel dichtbij meekijkt en toch voldoende distantie kan bewaren om haar ervaringen met eigen ervaringen te laten resoneren.
Arthur Kok wint de tweede prijs. Zelf ongelovig schrijft hij een essayistisch stuk over de waarde van religie. “Waar het om gaat is dat wie begrijpt dat de wereld onbegrijpelijk is, toch iets heeft begrepen. We staan dus niet met lege handen.” Atheïsme bestaat in vele vormen, Kok prikkelt zijn lezers en zijn zoektocht met een mooi open einde kan ook gelovigen tot verdieping inspireren.
De derde plaats is voor Elske Cazemier. Ze schrijft een ontroerend verhaal over haar oom Dolf die moet verhuizen naar het verpleeghuis. Ze vertelt gevoelig en vlot hoe ze hem zo graag levensvreugde wil geven. Het is een kunst om ‘te zijn waar je bent’ leert zij. Ze ontdekt ook wat haar eigen rol hierin is. “Het is bijna niet te geloven, maar vanaf het moment dat ik oom meer ga loslaten komt hij heel langzaam weer in beweging”, schrijft Cazemier.

Eervol onderscheiden
De drie winnaars ontvangen respectievelijk € 500,-, € 300,- en € 200,-. Hun inzendingen vindt u op de bladzijden hierna, gevolgd door enkele inzendingen waaraan door de jury het predicaat ‘eervol onderscheiden’ is toegekend.
De jury dankt alle inzenders, feliciteert de winnaars en wenst de lezers van Volzin veel leesplezier toe. ●

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda