FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 22 November 2017 10:00

Voorbij valkuilen en vooroordelen

Voorbij valkuilen en vooroordelen Tekst: Janneke Stegeman Beeld: Hollandse Hoogte

Vrouwelijke leiders heten zachter en inlevender te zijn dan mannelijke leiders. Een gevaarlijk cliché, meent Janneke Stegeman. Zij pleit voor andere, krachtige beelden: niet het beeld van de ontvankelijke vrouw maar dat van de barende vrouw.

Is de kerk gebaat bij vrouwelijke leiders? Zeker. Maar waarom eigenlijk?
De kerk – en de samenleving als geheel – heeft meer vrouwelijke leiders nodig omdat het raar en kwalijk is als een bepaalde groep is oververtegenwoordigd. Omdat je dan mensen misloopt. Niet zozeer mensen met vrouwelijke eigenschappen, maar individuen met hun eigen eigenschappen. Een samenleving waarin alle mensen kunnen groeien en bloeien, ongeacht hun sekse, gender, kleur, klasse of wat dan ook functioneert het best.

Eenzijdige beelden
Iemand die goed leiding geeft, heeft aandacht voor de behoeften en capaciteiten van individuen en voor de groep als geheel. Het is iemand met oog voor de unieke eigenschappen en omstandigheden van mensen. Over vrouwelijk leiderschap hoor ik juist vaak clichés. Onlangs nog bij een lezing. Er zijn meer vrouwelijke leiders nodig, vond ook deze (mannelijke) spreker. Vrouwen zijn namelijk ontvankelijker en gastvrijer dan mannen, heette het. Wie er zo naar kijkt, beperkt meteen al de rol die een vrouw als leider kan spelen. Daar zet ik graag wat vraagtekens bij.
Ik teken ook graag aan dat we ons niet kunnen beperken tot aandacht voor vrouwen in top- of leiderschapsposities. Het is minstens zo interessant je af te vragen welk werk zichtbaar is en welk werk niet. Vrouwen doen vaak werk dat minder in tel en soms haast onzichtbaar is. Dat geldt zowel in de kerk als thuis. Hier ligt een verbinding met het stijgende percentage vrouwelijke predikanten: het predikantsberoep wordt meer en meer een vrouwenzaak, wat betekent: het predikantschap is in aanzien gedaald.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda