FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 03 August 2017 09:00

Er heerst gewoon een heel goede sfeer

Er heerst gewoon een heel goede sfeer Tekst: Willem Pekelder, Beeld: Martine Sprangers

Welke school kies je voor je kinderen? Een christelijke of een openbare? Anja en Peter van Stel uit Rotterdam kozen bewust voor een christelijke school. “Ach, dat scoren... Het gaat erom hoe ouders en kinderen worden begeleid. Er is veel aandacht voor het individu.”

Voor Anja en Peter van Stel was er geen twijfel mogelijk. Hun kinderen zouden naar een christelijke basisschool gaan. En dat niet alleen uit traditie, omdat ze nu eenmaal zelf met kerk en geloof waren opgevoed. Nee, de keuze was weloverwogen.
Peter (47): “Wat me erg aanspreekt in het christelijk geloof is het gebod: heb uw naaste lief. Je ziet het in het pinksterverhaal: de Heilige Geest wordt uitgestort en de gelovigen gaan in tongen spreken, maar iedere omstander verstaat hen in zijn eigen taal. Het is taal gericht op de medemens. Als je dat verhaal hoort dan weet je: ik moet de ander helpen. Daarmee help je ook jezelf. Dat is heel wat anders dan de taalverwarring bij de bouw van de Toren van Babel. Daarbij ging het om zelfverheffing. Dat vond God niet goed.”

Positieve verhalen
Op de Emmaschool in Rotterdam-Hillegersberg, waar de twee kinderen van Peter en Anja onderwijs volgen, ziet het echtpaar die aandacht voor de ander duidelijk terug. Bovendien scoort de school als negende van alle Rotterdamse basisscholen en schommelt haar rapportcijfer al jaren rond de acht. Anja (49), verpleegkundige in Dordrecht: “Ach, dat scoren... Het gaat mij erom hoe ouders en kinderen worden begeleid. Onze Anne zit in groep vijf en heeft een beetje een leerachterstand. Daar zijn wij meteen van op de hoogte gebracht, er is veel aandacht voor het individu. Anne wordt nu getest op dyslexie. En David, onze zoon, zit in groep acht in de zongroep. Dat zijn kinderen die toe zijn aan een extra uitdaging, bijvoorbeeld een thema over gezondheid op de Erasmus Universiteit.”
Het echtpaar wil niet beweren dat kinderen op een openbare school geen individuele aandacht zouden krijgen, maar de christelijke inbedding op de Emmaschool spreekt hen zeer aan. Peter, controller bij de gemeente Rotterdam: “Toen wij gingen informeren naar goed onderwijs, hoorden we van andere ouders en in de kerk positieve verhalen over die school. Er ligt een andere protestants-christelijke basisschool dichter bij ons huis, maar daar hebben wij bewust niet voor gekozen. De helft bestaat daar uit allochtone leerlingen. Het gaat ons niet om het huidskleurtje, maar het lijkt ons voor een leraar erg moeilijk om het bijbelverhaal overeind te houden in een klas met zoveel moslimkinderen. Daarom werd het de Emmaschool waar ongeveer een kwart van de kinderen islamitisch is. Geen probleem, het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met andere culturen, ze moeten niet opgroeien op een eiland. Onze keuze had overigens ook op een katholieke school kunnen vallen. Het gaat per slot van rekening om het verhaal uit de Bijbel.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda