FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 12 June 2017 09:08

‘Je kunt altijd de vredesgroet delen’

Tekst: Jurgen Tiekstra, Beeld: Saskia Aukema Tekst: Jurgen Tiekstra, Beeld: Saskia Aukema Saskia Aukema

Domineesdochter Anne Dijk bekeerde zich tot de islam. Een religie met een grote verscheidenheid aan stromingen. Maar, zegt zij, “iemand die ingetogen zijn best doet om het goede pad te volgen, zal nooit schreeuwen: ik heb de ware islam.”

Zo’n tien jaar geleden, op een toevallige zomerdag, liep domineesdochter Anne Dijk terug van de winkel naar huis. De lucht was vol zoete bloesemgeuren en de zon scheen uitgelaten. Plotseling werd ze overspoeld door de gedachte aan de Schepper en begon ze in haar hoofd in het klassiek Arabisch te reciteren: ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh, wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh. Want wat ze daar zei in klassiek Arabisch wist ze zeker: er is geen God behalve God en Mohammed is zijn profeet.
Het protestantse meisje werd moslima. Die religieuze ommekeer voltrok zich toen ze student Religie en Levensbeschouwing was aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Tijdens die studie had ze ontdekt dat de islam, veel meer dan ze wist, lijkt op het christendom. Haar belangstelling werd nog sterker gewekt toen ze de theologische grondslag van de islam zag: de kristalheldere nadruk in de Koran op de Eenheid van God. Zoals het in de geloofsgetuigenis klinkt: er is geen God behalve God. Dat snapte ze beter dan de christelijke Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.
Tot dan toe was haar bekering louter ratio. Pas daarna werd haar gevoel geraakt, vertelt Anne Dijk (1986). Ze zit in een kantoor niet ver van haar woonplaats Utrecht. Ze komt net uit de ochtendfile. Door haar studie werd ze islamoloog en richtte ze in 2014 haar eigen kennisinstelling op: het Fahm Instituut. Bedoeld om de kennis over de islam te vergroten, en zo ook het begrip (Arabisch: fahm) voor de islam.
“Ik weet nog dat ik echt emotie voelde bij het gebed”, vertelt ze. “Op de VU hadden wij beneden een gebedsruimte, waar ik met studiegenoten mee naar toe ging, gewoon omdat ik dat eens wilde zien. Ik zag de bewegingen, de focus, en de stilte die er opeens in dat gebed zat. En de teraardewerping die dat heel intensief maakt. De ultieme nederigheid: met beide voeten en handen en met je hoofd even op de grond zijn. Dat is letterlijk aarden. Dat was zo intens. Ik dacht: die rust wil ik ook. Nou ja, ik weet niet eens wat ik dacht. Het raakte me gewoon. Ik had er tranen van in mijn ogen.”

Een tijdje geleden zei je in een ander interview dat ook moslims geloven dat Jezus ooit als verlosser terugkomt. Dat wist ik helemaal niet.
“Klopt. Als messias. Dat hij terugkomt, is geen uitzonderlijke mening. Dat is een algemeen dogma in de islam. De meeste moslims volgen de visie dat Jezus niet is gestorven aan het kruis, maar iemand die op hem leek. De hemelvaart heeft wel plaatsgevonden. En op het einde der tijden zal hij terug komen als verlosser. Hij komt weer als boodschapper die oproept tot het ware geloof, die mensen op het rechte pad zal proberen te leiden en eenheid probeert te creëren te midden van alle verdeeldheid.”

Wat is dan de verhouding tussen Jezus en de profeet Mohammed?
“Ik denk dat er een misvatting bestaat onder veel mensen, misschien ook zelfs onder moslims. Alle profeten binnen de islam zijn belangrijk, van Adam tot Mozes tot Ibrahim en Noah. Je hebt alleen twee type profeten: je hebt profeten die de boodschap bevestigen, de nabi, en de rasoel: de profeten die met een nieuwe boodschap gekomen zijn, die een openbaring van God hebben gekregen. Jezus is een rasoel: hij heeft het woord ontvangen. Dat is ook zoals de Bijbel gezien wordt door de christenen. Hij is alleen niet het vléésgeworden woord. Daar zit dan natuurlijk het verschil. Mohammed is ook een rasoel. Alleen heeft hij in die zin een speciale positie omdat hij de laatste boodschapper is, na wie geen boodschapper meer komt. Maar in waarde heeft hij geen hogere positie.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda