FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 27 March 2017 10:18

'Het gebed van een kind telt voor twee'

Marjolein Heijs en pastoor Rudo Franken Marjolein Heijs en pastoor Rudo Franken Tekst: Elleke Bal, Beeld: Peter van den Oetelaar

Marjolein Heijs, Rosmalen, initiatiefnemer van de stichting Kinderen bidden voor Kinderen: “Dit jaar gedenken we in de katholieke kerk dat Maria in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, meerdere keren verscheen aan drie herderskinderen in het Portugese plaatsje Fatima. Maria vroeg deze kinderen, 7, 8 en 10 jaar om de rozenkrans te bidden voor de vrede. Deze gebeurtenis is voor mij een belangrijke motivatie geworden om het rozenkransgebed aan kinderen door te geven.
Een jaar of tien geleden gaf ik catechese aan groepjes van zo’n twintig kinderen die hun eerste heilige communie gingen doen. Toen liep ik toevallig op internet aan tegen het verhaal over Fatima. Ik ging op zoek naar een goede uitleg voor kinderen van het rozenkransgebed, maar kon gek genoeg niets bruikbaars vinden. Samen met pastoor Rudo Franken schreef ik daarom een boekje met uitleg voor kinderen. Dat bleek een succes, er zijn er al minstens 15.000 van verspreid.

De rozenkrans is in de traditie van de rooms-katholieke kerk erg belangrijk. Bij dit gebed wordt een ketting gebruikt met vijf groepjes van tien kralen en daartussen telkens een kraal apart. Op die tien kralen wordt het Wees gegroet Maria gebeden en op de kraal ertussen een Onze Vader.
De eerste zin van het Weesgegroet bestaat uit de woorden die de engel Gabriël sprak tot Maria, uit het Evangelie volgens Lucas ( 1,28). Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. De tweede zin komt uit Lukas 1,42, en zijn de woorden die de heilige Geest Elisabet ingaf toen zij tot Maria sprak: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot. De derde zin is er rond de zestiende eeuw aan toegevoegd: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
De rozenkrans is overigens niet alleen maar het herhalen van gebeden. Omdat je de woorden uit je hoofd kent, geven ze je ruimte om na te denken over de mysteries, verhalen over het leven van Jezus. Dat vind ik mooi, dat je steeds nieuwe dimensies in die verhalen ontdekt. Ik zie bidden als een dagelijkse communicatie met God, het brengt je dichter bij God. In de Bijbel lezen we dat Jezus zich vaak terugtrekt om te bidden, het is mooi om zijn voorbeeld daarin te volgen.

Hoe breng je kinderen in onze tijd tot gebed? In 2009 begon ik samen met vrijwilligers met een kindermiddag in Den Bosch. We vroegen kinderen een tekening te maken voor zieke kinderen, daarna hebben we voor hen in de Mariakapel van de Sint-Jan een kinderrozenkrans gebeden – niet steeds tien maar slechts drie keer het Weesgegroet.
Als ik dit gebed voor het eerst met kinderen bid staan ze er echt voor open. Het is concreet, je hebt een rozenkrans in je hand, de kralen tussen je vingers. We kijken naar afbeeldingen van de bijbehorende evangelieverhalen en zingen tussendoor, alle zintuigen worden erbij betrokken.
Inmiddels bestaat dit initiatief alweer zo’n acht jaar en is de stichting Kinderen bidden voor Kinderen opgericht. Met een aantal vrijwilligers ontwikkelen we materialen en organiseerden we in Nederland en België al tientallen activiteiten. Ik zie bidden ook als een manier om iets voor iemand te doen. Daarom hebben we twee jaar geleden het project Kinderen bidden voor oorlogskinderen opgezet. Ruim 3.000 kinderen in Nederland en Vlaanderen bidden in oktober voor oorlogskinderen en voor vrede. Kinderen hebben misschien het gevoel dat ze nog niet veel kunnen bijdragen aan de grotemensenwereld. Maar bidden kan altijd, en het gebed van een kind telt voor twee.”

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda