FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 29 August 2016 12:32

'Leer je eigen plan loslaten'

Tekst: Frieda Pruim Tekst: Frieda Pruim Beeld: Anita Pantus

Tijdens de opleiding Geestelijke Begeleiding van het Titus Brandsma Instituut leer je hoe je anderen kunt laten ontdekken wat hen ten diepste beweegt – en of God daar een rol in speelt. Een gesprek met medewerker Corrie van Baal en met derdejaarsstudent Karina Aarts. “Ik heb geleerd mijn eigen plan los te laten en echt te luisteren.”

Sinds 1997 biedt het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en de Nederlandse karmelieten een opleiding Geestelijke Begeleiding aan. De deeltijdopleiding duurt drie jaar. In tegenstelling tot geestelijk verzorgers zijn geestelijk begeleiders niet verbonden aan instellingen zoals ziekenhuizen en gevangenissen, en gaan zij vaak een langer traject aan met degene die ze begeleiden.
Studenten moeten minimaal een hbo-opleiding hebben afgerond en ervaring hebben met het geven van geestelijke begeleiding. De huidige lichting telt acht studenten met een uiteenlopende achtergrond: van theologen, religieuzen en geestelijk verzorgers tot hulpverleners en mensen met een eigen praktijk, iemand uit het bankwezen en een griffier bij de rechtbank. De gemiddelde leeftijd ligt rond de vijftig. Inmiddels zijn er 53 studenten afgestudeerd.
Aan de ochtendcolleges doen ook twaalf predikanten de Protestantse Kerk in Nederland mee in het kader van hun nascholing; zij hebben hun eigen practicum. Ook studenten van de TBI-opleiding Maatschappelijke spiritualiteit, sinds 2015, volgen de ochtendcolleges en hebben hun eigen practicum. Daarin leren ze hoe ze op hun eigen werkplek God ter sprake kunnen brengen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven als toehoorder.

Corrie van Baal (63), sinds 2012 medewerker bij de opleiding Geestelijke Begeleiding: “Tientallen jaren werkte ik in een seculiere omgeving met verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen, drugsverslaafden en tbs’ers. Met veel plezier, maar innerlijk bleef ik naar iets verlangen. Bij mijn zoektocht naar wat dat verlangen was, kreeg ik hulp van een geestelijk begeleider. Vele jaren later kwam ik uit bij de religieuze orde van de karmelieten. In 2012 heb ik mijn eeuwige gelofte gedaan. In onze orde staan spiritualiteit, de relatie van de mens met God, en mystiek centraal. Daarom kloppen veel mensen bij religieuzen van onze orde aan voor geestelijke begeleiding. De karmelieten signaleerden dat er behoefte was aan meer geestelijk begeleiders en zijn daarom een opleiding gestart.
Tijdens mijn vormingsjaren als karmeliet volgde ik deze opleiding. Die is bedoeld voor mensen die geraakt zijn door het Mysterie of God, en die geraaktheid gestalte willen geven. De opleiding is geworteld in de joods-christelijke traditie, maar er is ook aandacht voor boeddhisme en islam. In essentie zijn de overeenkomsten tussen de religies misschien wel groter dan de verschillen.”

Spirituele kernwoorden
“In het eerste jaar ligt het accent op de eigen geestelijke weg. In de ochtend zijn er twee colleges: Bij ‘mystieke tekstlezing’ lezen we onder andere de Psalmen en teksten van Augustinus, maar ook van hedendaagse mystici zoals Simone Weil en Titus Brandsma. Bij ‘thematiek’ gaan we onder meer in op de taal van spiritualiteit, opmerkzaamheid en het gesprek met God. De studenten reflecteren daarop vanuit hun eigen ervaringen.
In de middag bereiden we de studenten voor op de praktijk van de geestelijke begeleiding. Zij schrijven onder meer hun eigen spirituele biografie. Daarover gaan ze met elkaar in gesprek. De anderen observeren dit gesprek en letten bijvoorbeeld op lichaamstaal en op welke spirituele kernwoorden iemand gebruikt. Zo ontdekken ze hoe moeilijk het is om taal te vinden voor wat zich in je binnenwereld afspeelt − en om te kunnen onderscheiden wat van God komt en wat vanuit jezelf. We bieden ook een individueel leertraject aan, om dit zelfonderzoek te verdiepen.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda