FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 06 May 2016 18:12

Dominicanen de kerk uit, de kroeg in!

Dominicanen de kerk uit, de kroeg in! Tekst: Jan van Hooydonk

Op zoek naar een taal die gelovigen en seculieren verbindt

Dominicanen de kerk uit, de kroeg in

De wereldwijde dominicanenorde bestaat dit jaar acht eeuwen. En mooie reden om samen een feestje te bouwen en zich te bezinnen natuurlijk, maar daar mag het toch niet bij blijven, zo vinden de volgelingen van Dominicus in Nederland.
Heet hun orde immers niet officieel ‘Orde van de Predikers’? En wijden de broeders, zusters en leken van deze orde zich vanouds niet aan de verkondiging van ‘het goede nieuws’ (= het Evangelie) in woord en daad? Het ordesjubileum vormt dus voor de ‘domini canes’ (‘honden van de Heer’) een mooie aanleiding om de buitenwereld opnieuw tegemoet te treden. Maar hoe doe je dat? Zulke vragen leg je tegenwoordig voor aan een deskundige op het terrein van marketing, communicatie en reclame. En zo kwam bij hen Stephan Ummelen (32) in het vizier, directeur van het Nijmeegse bureau Waardengedreven, gespecialiseerd in ‘de combinatie mens & merk & filosofie’.

Kroeg

Ummelen: “De activiteiten die de dominicanen oorspronkelijk voor hun jubileum gepland hadden, waren binnenkerkelijk, niet gericht op een nieuwe doelgroep. De generatie waar ik ook zelf bij hoor – de mensen tussen 25 en 45 jaar – omschrijft zich als spiritueel maar niet gelovig of kerkelijk. Dat geldt ook voor mij. Ik noem me agnost. Verschillend van de dominicanen dus of toch niet? Ik heb in ieder geval aan de dominicanen voorgesteld om op zoek te gaan, niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten.”

Laudare, benedicere, praedicare, zo luidt, in het Latijn, het dominicaanse ordesdevies:  lofprijzen, zegenen, prediken. De samenspraak tussen reclamejongens en predikers resulteerde in een nieuwe trits: stilstaan, delen, vieren. Precies deze woorden prijken dan ook op de viltjes die horen bij het bier dat speciaal voor het dominicaanse feest wordt geproduceerd door de Nijmeegse brouwerij De Hemel. Zondag heet dit bier dat op verschillende plaatsen in Nederland steeds een maand lang wordt getapt. Een knipoog naar de ontstaansgeschiedenis van de orde. De Spaanse priester Domingo de Guzman (ca. 1170-1221) discussieerde eens een nacht lang in een kroeg met de kathaarse waard over geloofszaken. Met Zondag beogen zijn Nederlandse volgelingen acht eeuwen later hetzelfde. Om het gesprek in de kroeg op gang te brengen zijn speciale bierviltjes vervaardigd met levensvragen die ontleend zijn aan dominicaanse zinzoekers door de eeuwen heen. Vragen als: Wat is niet God? Welke fout laat je moeilijk los? Waar ben je dankbaar voor en hoe weet je dat?

En zo staat er dit jubileumjaar nog meer op het programma. Een ‘zomerse serie radiomagazines’ bijvoorbeeld, in samenwerking met de KRO, ‘over breuklijnen in het leven van mensen. Over hoe het kraakt en wat er oplicht.’ Maar ook lunchgesprekken op drie Nederlandse universiteiten tussen dominicanen, wetenschappers en publicisten over actuele thema’s, en schrijvers en dichters die voor enige tijd hun intrek nemen in dominicaanse kloosters. Last but not least ontwerpt ‘aanstormend modetalent’ Borre Akkersdijk (‘bekend van Nike en Adidas’) een nieuw habijt voor de dominicanen. De modeontwerper vraagt zich af: Hoe zou een rondtrekkende prediker anno 2016 best gekleed gaan?

Waarheid

“Liefde is oorsprong, grond en doel van het bestaan”, lezen we op de website

800jaardominicanen.nl. Mooi gezegd, maar waar blijven God, Christus, de Bijbel en nog zowat essentiële inhouden van het christelijke geloof in de dominicaanse jubileumcampagne? Vormen die soms niet de kern van de dominicaanse traditie? Kun je die straffeloos verzwijgen?

“Hier maak je een denkfout”, reageert Ummelen. “De dominicanen stellen vanuit hun geschiedenis de gezamenlijke zoektocht naar waarheid centraal. Die zoektocht vraagt om een gemeenschappelijke taal. Woorden die deze zoektocht in de weg staan – ook woorden uit de christelijke traditie die niet meer begrepen worden door mensen van nu – werken contraproductief voor deze missie. Die woorden moet je dus vermijden.” Zijn opdrachtgevers konden zich volgens Ummelen in deze benadering goed vinden. “Ze zijn ervan overtuigd dat je eerst de dialoog met mensen moet aangaan. Pas als het gesprek op gang gekomen is, kan het zin hebben om specifieke geloofswoorden te gebruiken.”

Maakt het voor hem eigenlijk veel uit of hij een campagne opzet voor een kloosterorde of voor een bedrijf? “Of je nu voor de dominicanen werkt of voor Philips, in beide gevallen gaat het om dezelfde vragen: waar sta je voor? Wat is je plaats binnen het grotere geheel? Hoe draag je dat uit?” Daarin zit volgens Ummelen het verschil niet. “Het verschil zit ‘m er wel in dat je bij Philips hard moet vechten om mensen te overtuigen van het belang van waarden, terwijl de dominicanen daarvan doordrenkt zijn. Zelfs het modernste commerciële bedrijf kan daaraan nog een puntje zuigen.”  (Jan van Hooydonk)

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda