FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 21 April 2016 11:24

'Wij zijn als bijen die honing maken'

'Wij zijn als bijen die honing maken' Tekst: Anton de Wit

De komst van Syrische vluchtelingen naar Nederland zorgt voor onrust onder de hier wonende Syrisch-Orthodoxen, zegt hun leider Mor Polycarpus. "De meeste vluchtelingen zijn moslims. Dat maakt veel mensen bang." Zelf pleit hij voor een ruimhartige opstelling.

 

In zijn werkkamer wordt Mor Polycarpus Augin Aydin van alle kanten aangestaard door vele generaties Syrisch-orthodoxe patriarchen. Tussen alle schilderijen van geestelijken in hun kleurrijke liturgische gewaden, springt één staatsieportret er tussenuit: namelijk dat van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Wat doen de Nederlandse vorst en vorstin tussen alle Syrisch-orthodoxe religieuze leiders? “We leven hier in Nederland”, zegt  Mor Polycarpus, “en wij Syrisch-orthodoxen hebben de gewoonte om behalve de religieuze ook de leiders van het land waar wij wonen, zoals in dit geval het staatshoofd, te eerbiedigen. Wij bidden ook altijd voor hen.”

Migranten

In Glane, vlakbij Enschede, leeft en werkt de vriendelijke Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin. En wel in het voormalige Sint-Olafklooster van de paters maristen, inmiddels omgedoopt en vernoemd naar de (zowel door orthodoxen als katholieken vereerde) heilige Ephrem de Syriër. Het ruime gebouw ligt afgelegen, in een verre oostelijke uithoek van het land, maar voor de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland is Mor Ephrem het hart en stralende middelpunt. Behalve een klooster voor zowel mannelijke als vrouwelijke religieuzen en zetel van het Nederlandse aartsbisdom, is er een uitgeverij en een boekhandel gevestigd alsmede een grote begraafplaats.

In Nederland wonen ongeveer 25.000 Syrisch-orthodoxen. Ongeveer twee derde van hen is afkomstig van Zuidoost Turkije, slechts een derde komt uit Syrië.  “Syrië was lange tijd een relatief veilig land voor christenen, in Turkije werden we vervolgd en verjaagd”, legt Mor Polycarpus uit. Het merendeel van de elf Syrische-orthodoxe parochies in Nederland is in Twente te vinden, slechts een paar zijn gevestigd in en om Amsterdam. Hoe komt dat? Mor Polycarpus: “Dat is min of meer toevallig zo ontstaan. De eerste generatie Syrisch-orthodoxen in Nederland kwam eind jaren zestig in diverse plaatsen in Twente terecht.  Zij kwamen hier als gastarbeider. In de decennia daarna volgden er meer, maar toen veelal als vluchteling. Die mensen waren getraumatiseerd door oorlog en vervolging, de eigen kerkgemeenschap was voor hen een belangrijk houvast.”

Tegelijkertijd – het staatsieportret van de koning en koningin mag letterlijk en figuurlijk een teken aan de wand heten – is de houding ten aanzien van Nederland een positieve. “Natuurlijk, er zijn cultuurverschillen, en binnen onze gemeenschap is ook wrijving tussen oudere en jongere generaties, zoals bij veel migranten. Maar de meeste Syrisch-orthodoxen in Nederland zijn toch goed geïntegreerd. Voor een belangrijk deel is dat ook te danken aan de gastgezinnen die zich over hen ontfermden toen ze hier in de zeventiger en tachtiger jaren arriveerden. Dankzij hen leerden ze de taal, voelden zich gezien en gesteund en leerden ze zelfstandig hun weg vinden in de Nederlandse samenleving. Maar wel met behoud van hun eigen cultuur en religie. Dat is wat velen ook zo waarderen aan Nederland, want dat is een vrijheid die zij in het Midden-Oosten niet kenden.”

 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda