FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 13 April 2016 14:41

Wat aandacht krijgt groeit

Wat aandacht krijgt groeit Tekst Thijs Tromp, Marije Vermaas Beeld: Relief

Menslievende zorg anno 2016

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de top van de wereld. Maar door de hoge kwaliteit en efficiëntie komt de aandacht voor patiënten vaak in de knel. Thijs Tromp en Marije Vermaas houden een pleidooi voor 'menslievende zorg'. "Zorgverleners willen juist aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben."

Het gaat goed met de gezondheidszorg in Nederland. Of toch niet? Onze gezondheidszorg behoort, volgens diverse internationale onderzoeksbureaus, tot de beste van de wereld. In 2015 werd zij door onderzoeksbureau Health Consumer Powerhouse (HCP) nog uitgeroepen als de beste van Europa, met een straatlengte voorsprong op de nummer twee, Zwitserland. Volgens dit rapport waarderen patiënten en cliënten de gezondheidszorg hoog, de toegankelijkheid is voortreffelijk, patiënten en cliënten hebben een grote invloed op de inhoud van de zorg, de kwaliteit van de geleverde zorg is over het algemeen zeer goed en de bureaucratie en de overheadkosten zijn relatief laag. Toe maar! Wie durft nog te klagen over de zorg, nu die met zoveel lof wordt overladen?

Maar dit verhaal heeft ook een andere kant. Alom klagen mensen over de zorg. Door bezuinigingen staat onder meer huishoudelijke verzorging onder druk. Wie zorg nodig heeft kan zomaar verdwalen in uiterst ingewikkelde administratieve procedures. In toenemende mate moeten patiënten en cliënten met verzekeraars en zorgverleners in de slag om daadwerkelijk te krijgen wat ze nodig hebben. De bejegening laat te wensen over, zowel in ziekenhuizen, als in de thuiszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De keerzijde daarvan is de druk die zorgverleners ervaren. Die druk ervaren ze vooral in de tijd waarin ze iemand moeten verzorgen, maar wie de enquêtes onder verpleegkundigen, begeleiders en verzorgenden nauwkeurig bekijkt ziet al snel waar het echte probleem zit. Ze komen niet toe aan datgene wat hun belangrijkste drijfveer was om voor het vak te kiezen: aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben.

Betaalbaarheid

Deze geluiden moeten niet afgedaan worden als een uiting van de typisch Nederlandse klaagcultuur. Er ligt namelijk een direct verband tussen de hoge kwaliteit van de gezondheidszorg en de druk die zorgverleners belemmert om de gewenste aandacht te geven aan de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. De gezondheidszorg in westerse landen staat voor een groot vraagstuk. Hoe houden we de zorg betaalbaar nu de vraag naar zorg toeneemt, maar het bruto nationaal product die trend niet kan bijhouden? In Nederland slagen we er in om daar een adequaat antwoord op te geven. Met de invoering van een beperkte vorm van marktwerking in het spel tussen verzekeraars, zorgaanbieders en zorgconsumenten (want zo noemen we hen) lukt het ons om de kosten stap voor stap omlaag te brengen. Ook de overheveling van een deel van de langdurende zorg (de vroegere AWBZ) naar de gemeenten (de Wmo) draagt daar een steentje aan bij. Dat betekent niet dat de zorgkosten in absolute zin omlaag gaan, maar wel dat een explosieve stijging ervan wordt voorkomen. Het is precies dit subtiele samenspel van de diverse partners in de zorgsector dat telkens de aandacht van internationale onderzoeksbureaus trekt.
Een van de gevolgen van de kostenbeheersing is dat er veel aandacht en energie gaat naar de systemen en organisatievormen. Een daarvan is de nadruk op de verantwoording van de geleverde zorg. Om de kosten in de hand te houden zijn verzekeraars erop gebrand een goed inzicht te verkrijgen in de prijs-kwaliteitverhouding. Daarom moeten zorgaanbieders precies noteren welke zorg ze aan wie geven, wanneer, wat die kost en wat de kwaliteit ervan is. Verzekeraars hebben allerlei prikkels en sancties achter de hand om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieder zich er niet met een jantje-van-leiden van afmaakt. Het kan de zorgaanbieder veel geld kosten als de dossiers niet op orde zijn, of als de tevredenheid van cliënten onder de maat is. Wat je aandacht geeft, groeit. Als de aandacht gaat de zorg als systeem, komt de menselijke kant van de zorg onder druk te staan. Zo simpel is het.

 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda