FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 18 March 2016 14:08

'Refoweb is een luis in de pels'

'Refoweb is een luis in de pels' Teks: Willem van der Meiden Beeld: Henk Visscher

De digitale revolutie gaat de refo’s bepaald niet voorbij. Internetsite Refoweb kende afgelopen jaar bijna ene miljoen bezoekers. Ger Jansen is de redacteur van de populaire vragenrubriek. Zijn voorspelling: “Er zal straks meer openheid komen.”

“Ik ben een vrouw van 24 en heb last van vervelende jaloerse gevoelens.” “Moeten we altijd de keuzes van de kerkenraad accepteren?” “Waarom had Luther zo’n hekel aan de Joden?” “Kun je zwanger worden als je seks hebt met je kleren aan?” “Is je geloof belangrijker dan de goede werken die je in je leven doet?” “Hoe kan ik mijn misbruikte vriendin het beste helpen?” Vragen uit het refo-leven gegrepen, een willekeurige verzameling uit de vragenrubriek van Refoweb. Alle vragenstellers krijgen antwoord en de antwoorden zijn vaak even openhartig als de vragen. De vragen gaan over God en de mensen, over leer en leven, over kerk en samenleving. De website Refoweb bestaat sinds 2001 en is de grootste reformatorische jongerensite van Nederland. Een van de oprichters en vaste medewerkers is journalist Gert Janssen uit Valburg. Hij vertelt over het succes en de bijzondere kenmerken van de website en over rol van de nieuwe media in de gereformeerde gezindte.

Hoe worden de digitale media in de reformatorische gezindte beoordeeld? Afwijzend, afwachtend, enthousiast?
 “Alles gaat bij ons hooguit iets trager en met wat meer tegenstand. Begin 2000 startte rdnet met daarop alleen maar een lijst van goedgekeurde websites. De bezwaren op Refoweb tegen het chatten toen, dat is nu ondenkbaar. Filmpjes op YouTube lagen indertijd ook nogal gevoelig. Dat deden wij al in 2005. Ik krijg de indruk dat die afwachtende houding een stuk minder is geworden. Ik ken weinig mensen die geen Facebook of Instagram hebben. Natuurlijk zijn er met name op de ultra-rechterflank nog wel tegenstanders van internet en sociale media te vinden, maar dat is een uitstervende groep.”

De site is aanzienlijk openhartiger, zeker in de vragenrubriek, dan de meeste klassieke gedrukte media van de gereformeerde gezindte. Kun je als je vijftien jaar overziet verschuivingen zien in de geagendeerde thema's en in de vragen die leven onder de bezoekers?
 “Zeker. Vroeger gingen veel vragen over of iets al dan niet is toegestaan. Mag je als christen...? En natuurlijk de bekende refovragen over broek, rok, hoedje, zondagsbesteding. Dat zie je nu een stuk minder, misschien ook doordat hierover in ons archief al veel antwoorden staan. Vragen over toe-eigening van het heil, geloofszekerheid en -onzekerheid blijven geliefd en nemen ook toe. De vragen gaan meer de diepte in. Relationele vragen zijn ook populair, zowel over eigen (psychische) problemen als kwesties binnen familierelaties. Er wordt openlijker over gesproken. Aangezien anonimiteit wordt gewaarborgd, is de drempel hiervoor bij ons laag. Evenals onze openhartigheid in vrijwel alle zaken, zoals over seksualiteit in het algemeen en seksueel misbruik en incest in het bijzonder, zorgt voor een lage drempel. We maken hierbij gebruik van de deskundigheid van tal van hulpverleners en -organisaties.”

De vragenrubriek is druk bezocht. De mensen van het panel die de vragen beantwoorden komen uit allerlei verschillende kerken. Worden de kerkelijke scheidslijnen bij jullie minder scherp getrokken en zie je dit als een startpunt voor meer samenwerking en minder verkokering in de zuil?
Refoweb heeft vanaf het begin geprobeerd samenwerking te zoeken met kerken en reformatorische organisaties. Dat verliep in eerste instantie moeizaam, ook omdat we ons nog moesten bewijzen. Nadat diverse predikanten uit de breedte van de gereformeerde gezindte hun medewerking hadden toegezegd, ging dat soepeler. De site heeft, denk ik, binnen de gereformeerde gezindte wel een voorbeeldfunctie als het gaat om samenwerking en het leggen van verbindingen. We zijn het grootste reformatorische jongerenportal van ons land. Dat komt mede door onze vragenrubriek, die met zo’n keur aan onderwerpen en met het aantal vrijwillige panelleden zijn gelijke op internet niet kent. Daar zijn we natuurlijk dankbaar voor en trots op. We blijven tegelijkertijd de luis in de reformatorische pels en zijn niet bang om kritiek te leveren op de eigen achterban. Onze panelleden accepteren dat ook. Het is vaak kritiek die ze zelf niet of nauwelijks durven te leveren. Wij hebben ook geen organisatie boven ons waar we verantwoording aan hoeven af te leggen.”

 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda