FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 08 January 2016 12:19

Juryrapport Volzin-schrijfwedstrijd 2015

Over de grens’ luidde het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2015. ‘Schrijf een persoonlijk gemotiveerd essay over grenzen, grenservaringen en grensoverschrijdingen in de samenleving, in het religieuze en spirituele domein en/of in je persoonlijke leven’, zo luidde de opdracht. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de inzendingen. En koos Jos Smeets tot winnaar van de Volzin-opinieprijs 2015.

Maar liefst 144 inzenders – een mooi bijbels aantal – gaven aan de uitnodiging tot deelname aan de Volzin-schrijfwedstrijd 2015 gehoor: 80 vrouwen en 64 mannen, in leeftijd variërend van 14 tot 88 jaar, afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk, Algerije, Turkije, Curaçao en Australië. Onder hen een taartenversierder bij de Hema, een senator, een tuinder, therapeuten van allerlei richting, docenten, studenten, predikanten, huisvrouwen en ondernemers.

Persoonlijke grenzen

De jury, onder leiding van KRO-NCRV-presentator Annemiek Schrijver, hanteerde drie criteria. Ten eerste: een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema. Ten tweede: origineel van inhoud en invalshoek. Ten derde: een heldere en toegankelijke schrijfstijl.

De inzendtermijn voor de schrijfwedstrijd sloot op 1 september. Van een ‘vluchtelingencrisis’ was, althans in de media, nog amper sprake. Dit gegeven zal verklaren dat relatief weinig inzenders over deze kwestie schreven. Een groot aantal inzenders is beroepsmatig betrokken bij hulpverlening, zorg en coaching. De inzendingen weerspiegelen dit. Verhalen uit de zorgsector spreken nogal eens van schrijnende ervaringen. Verschillende inzenders zijn in hun werk gestuit op de grenzen van de zorg, van de (medische) wetenschap en van het leven.

Veel deelnemers belichten spirituele en religieuze grenservaringen. Grenzen kennen in hun beschrijving diverse gedaanten: open, dicht, zichtbaar, onzichtbaar, beklemmend, hoopgevend, gemakkelijk te overschrijden, niet of heel lastig te passeren. Verrassend, vindt de jury, hoeveel manieren er zijn om een grens aan te geven: in duidelijke, onomwonden bewoordingen of indirect, bijna onopvallend. Bijzonder om te lezen dat mensen hoop putten uit de grenzen waarmee ze in het leven worstelen, waar ze tegenaan lopen en die ze al dan niet accepteren. Juryleden waren geraakt door inzendingen waarvan de auteur op heldere wijze beschreef welke innerlijke weg hij of zij in het leven heeft afgelegd.

Winnaars

Na ampele overweging kwam de jury tot de keuze van de drie beste inzendingen.

De derde plaats is voor het verhaal De donkere massa van Saskia Oudshoorn. Op ontroerende en indringende wijze beschrijft zij de verwardheid van een vrouw die net is bevallen van een kind.

Op de tweede plaats komt Aan beperkingen voorbij van Elske Cazemier. Over de fluïde grens tussen een geestelijk verzorger en haar broze cliënten met een verstandelijke beperking.

De eerste plaats is voor Doorfietsen! van Jos Smeets. Op poëtische wijze en niet zonder humor getuigt hij van de kwetsbare kracht van de mens. Aan Smeets komt tevens de eer toe de eerste Belg en Vlaming te zijn die zich winnaar van de Volzin-opinieprijs mag noemen.

De winnaars ontvangen respectievelijk 200, 300 en 500 euro.

Naast de bijdragen van de drie winnaars zijn hebben nog acht inzendingen het predicaat ‘met eervolle vermelding’ ontvangen: Maria van Balen, David Latumahina, Christien van Harten, Tessa Jager, René Leijtens, Claire Schut, Joachim Stoop en John Veldman.

De winnende inzendingen verschijnen in Volzin 2016 nr. 1 en zijn komende dagen ook te lezen op deze website.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda