FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 04 August 2015 10:05

Pakistaanse kerk buitengewone gemeente PKN

Tekst: Rita van Nierop Beeld: Dirk Hol Tekst: Rita van Nierop Beeld: Dirk Hol

In april dit jaar werd de Urdu Church Holland, bestaande uit Pakistaanse christenen, een buitengewone gemeente van de Protestantse kerk in Nederland. “We nemen veel dingen over van de PKN, maar houden bijvoorbeeld wel ons eigen liedboek.”

Vaderfiguur

“Het pastoraat is een van mijn belangrijkste werkzaamheden”, vertelt Eric. “De mensen beschouwen de dominee als een vaderfiguur. Bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven, van geboorte tot overlijden, word ik uitgenodigd. Velen hebben in Nederland weinig familie, dus komen ze al snel naar mij toe met problemen en nieuwtjes. Pakistanen zullen altijd eerst proberen om dingen in de familie op te lossen. Als dat niet lukt, wordt de predikant erbij gevraagd. Hulp zoeken bij instanties, bijvoorbeeld bij Bureau Jeugdzorg, is een allerlaatste stap.” Eric moet dus van alle markten thuis zijn, maar dat lijkt hem niet te deren.

In Pakistan is het leven voor christenen niet makkelijk. “In de steden hebben ze nog wel enige mate van vrijheid, maar daarbuiten krijgen ze geen vrijheid om hun geloof te belijden”, zegt Kevin Eric, jongerenwerker en zoon van de predikant. Naar schatting telt het land drie miljoen christenen. Pakistan staat op plaats acht op de ranglijst Christenvervolging 2015 van Open Doors, een stichting die zich inzet voor vervolgde christenen. In het land worden christenen al snel beschuldigd van belediging van de islam. De strenge blasfemiewet leidt tot talloze rechtszaken, met soms zelfs volksopstanden als gevolg. Voor Pakistaanse christenen is dit nu de belangrijkste reden om hun land te ontvluchten; de eerste generatie die naar Nederland kwam, was vooral op zoek naar werk, aldus voorganger Eric. De Urdu Church zet zich actief in voor deze vluchtelingen.

Huiskamerkerk

De Urdu Church Holland is een relatief jonge kerk. Toen Sarwar Eric met zijn gezin in Nederland kwam voor werk, waren er nog geen diensten in het Urdu, de officiële taal van Pakistan. Hij bezocht een Nederlandstalige kerk, maar vond het lastig dat hij er niets van kon verstaan. “Toen zijn we samen met drie families huiskamerdiensten gaan houden. Al snel merkten we dat we in een behoefte voorzagen en begonnen we te denken aan het oprichten van een eigen kerk.” Ze vonden ruimte in de Rotterdamse Breepleinkerk. Maar ze hadden een probleem: men had geen eigen voorganger. Inmiddels had men contact gelegd met het hoofdkantoor van de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) in Leusden, die ze kenden van het zendingswerk in Pakistan. Dominee Jan Slomp, die als zendeling jarenlang in het land had gewerkt, werd gevraagd om voor te gaan in avondmaalsdiensten. Ondertussen maakten de gereformeerden het mogelijk voor Eric om in Pakistan de predikantsopleiding te volgen. Nu is Eric al ruim twintig jaar de enige voorganger – en vooralsnog is er geen opvolger. 

Deze contacten met de gereformeerden hebben er mede toe geleid dat de gemeente protestantse diensten houdt, ook al zijn er ook rooms-katholieken en evangelische christenen lid. Eric: “Als we ons allemaal aan onze eigen denominatie zouden vasthouden, zouden we wel hele kleine gemeentes worden. Daarom kerken we gezamenlijk.”

Taalbarrière

Intussen was de Urdu Church een wijkgemeente geworden van de gereformeerde Bergsingelkerk. Het streven was om gezamenlijke diensten te organiseren, maar de taalbarrière bleek te groot. Kevin Eric: “We onderhouden nog steeds goede contacten met de Bergsingelkerk, maar voorlopig zijn we nog geen tweetalige gemeente. De ouderen spreken soms net genoeg Nederlands om zelf boodschappen te kunnen doen. In de toekomst verandert dit waarschijnlijk, omdat de jeugd beide talen goed beheerst.”

Sinds april 2015 is de Urdu Church Holland een buitengewone gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN moest hiervoor moest de kerkorde wijzigen, wat in een vlot proces van twee jaar gebeurd is. Jan Post Hospers onderhoudt vanuit de PKN de contacten met de Urdu Church. Hij vertelt dat de kerkorde te veel regels bevatte voor een kleine gemeente. “Nu is er een apart artikel in opgenomen, waarin staat dat migrantengemeenten met de PKN afspraken maken over waar ze wel en niet aan moeten voldoen. Zo kunnen ze hun eigen identiteit behouden, maar ook begeleiding en training van de PKN krijgen. Op deze manier hopen we dat meer migrantenkerken zich bij ons aansluiten, als ze dat willen.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda