FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 08 July 2015 10:23

Meer dan zomaar een spel

Cathedral of Light uit World of Warcraft Cathedral of Light uit World of Warcraft Tekst: Erwin Vogelaar

Binnen de virtuele wereld vormen computergames een geheel eigen genre. Daarbinnen is volop plaats is voor religieuze rituelen. De christelijke traditie blijkt voor de makers en spelers een belangrijke inspiratiebron te zijn. Computerspellen vormen een religieuze vindplaats, onafhankelijk van godsdienstige instituten en tegelijkertijd onlosmakelijk daarmee verbonden.

Computergames zijn in relatief korte tijd uitgegroeid van simpele spelletjes naar verschaffers van uitgebreide interactieve ervaringen. Verhalen worden niet alleen verteld en passief geconsumeerd, maar door de spelers van interactieve games ook actief meebeleefd. De games bergen vele verschillende virtuele werelden in zich. Religie is in games niet alleen op verrassende plekken aanwezig, maar laat zich daar ook ervaren, zelfs in gewelddadige schietspellen.
De held in zo’n game heeft vaak de rol van messias, die door zichzelf op te offeren de wereld redt van de ondergang. Een kerk kan dienen als plek van rust en bezinning in de chaos van de actie. In gameserie Halo staat het kwaad bekend als The Flood terwijl de enige redding The Ark is, verwijzingen uiteraard naar het bijbelverhaal over de ark van Noach. Religie kan ook onderdeel uitmaken van de motivaties of de moraal van een personage die het gedrag van dat personage sturen. Voornamelijk de christelijke traditie, en specifiek de verhalen uit de Bijbel, zijn voor menig gamemaker een inspiratiebron.
Echte reli-games die specifiek zijn ontworpen voor een religieuze doelgroep of om te evangeliseren, zijn er wel, maar niet veel. Het zijn vooral seculiere spelmakers die zich laten inspireren door religieuze teksten en gebruiken. Bij een groot gedeelte van de computergames waarin religie een rol speelt, gaat het om aankleding van de virtuele wereld. Daardoor gaat de spelwereld voor de speler echter aanvoelen. In hoeverre deze aankleding een diepere betekenis voor de ontwerpers heeft, verschilt per game en per maker. Het grootste deel van de computergames komt uit Noord-Amerika en Japan. Tussen beide is een duidelijk verschil is te zien. In Noord-Amerika heeft de christelijke cultuur een haast onvermijdbare invloed bij het verzinnen van werelden en verhaallijnen, terwijl Japanse gamemakers christelijke symboliek vaak zien als niets meer dan een interessante trek van een andere cultuur.

Wel of niet gedoopt
Geregeld gaat religieuze inspiratie in een game een stap verder dan aankleding en vormt zij voor de speler een essentieel onderdeel van de spelwereld en de ervaring. In de game BioShock: Infinite beleeft de hoofdpersoon een avontuur in een zwevende stad. Voordat hij deze vreemde wereld binnen mag lopen, moet de speler in de rol van die hoofdpersoon eerst accepteren dat hij gedoopt gaat worden. Deze doop kan niet worden geweigerd en was daarom voor een speler de reden om zijn geld terug te vragen. Hij kon de actie niet rijmen met zijn geloof. Dit is een duidelijk voorbeeld van de kracht van interactie. Dezelfde scène in een film zou minder impact hebben. Wie naar een film kijkt, blijft zelf op afstand van wat hij ziet. In de game ondergaat de speler echter zelf de doop. Hij drukt op een knop en loopt zelf naar het water. Vervolgens accepteert hij, wederom door een druk op de knop, zijn doop.
Een ander sterk voorbeeld van interactie biedt het spel Journey. In dit kleinere computerspel wordt de speler in een lege woestijn geplaatst. De enige indicatie van een doel in het spel is een berg in de verte, dus kiest de speler ervoor om naar de berg te lopen. Wat volgt is een pelgrimage waarin de speler moeilijkheden overwint, sterft en uiteindelijk het paradijs bereikt. Het bijzondere van dit spel is dat het interpretatie vanuit verschillende religieuze tradities toelaat. Deze vrije interpretatie is ook belangrijk in sociale onlinegames, waarin spelers zelf invulling geven aan zelfverzonnen personages.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda