FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 02 July 2015 02:00

'Eindelijk heb ik het christendom ontdekt'

'Eindelijk heb ik het christendom ontdekt' Tekst: Cees Veltman Beeld: Bart Dewaele

Wetenschapper Johan Leman deed na zijn 65ste 'een eerlijke poging' om het christendom en daarmee ook zichzelf te begrijpen. Tot zijn eigen verrassing bleek zijn geloof eerder steviger geworden dan verzwakt. "Het christendom heeft toekomst."

Verrijzenis als lichamelijke opstanding? Daar geloof ik niet meer in, vooral niet in de manier waarop de kerk met dit begrip is omgesprongen. Zover was ik met dit geloofspunt al gekomen, maar ik wilde er toch over schrijven. Niet om ermee af te rekenen, maar om te zien hoe het is ontstaan. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het geloof in de verrijzenis binnen het christendom essentieel is. Wat het christendom verrijzenis noemt, verwijst naar de intense religieuze ervaring van Jezus’ volgelingen van diens leven na de dood. Jezus was niet dood, zo ervoeren ze. Ook nu heeft het christendom veel meer kracht in zich tot verandering van mens en samenleving dan er uitkomt, maar die kracht zal boven komen, ook als reactie op de veranderende samenleving richting pluralisme en globalisering. We zitten in een overgangsfase. Het christendom zal zich daaraan aanpassen. Zo heb ik voor mezelf een essentie van het christendom eindelijk ontdekt.”
De Vlaamse dominicaan Johan Leman die hier aan het woord is, analyseert in de 270 pagina’s van zijn nieuwe boek Van totem tot verrezen Heer 5000 jaar geloofsgeschiedenis. Leman geniet in België bekendheid als pleitbezorger van minderheden en vluchtelingen, maar is altijd ook wetenschapper gebleven. Als antropoloog vindt hij de Bijbel ‘heel interessant’. “Ik ben er altijd over blijven lezen, ook toen ik met compleet andere zaken bezig was. Rond mijn pensionering dacht ik: nu wil ik wel eens zien wat ik als antropoloog, oriëntalist en oudtestamenticus van de Bijbel overhoud. Als ik straks de 65 ben gepasseerd, waar sta ik dan zelf? Ik wilde een eerlijke poging doen om het christendom te begrijpen. Het is voor mij een zeer positieve ervaring geworden. Misschien klinkt het naïef maar mijn geloof is eerder steviger geworden dan verzwakt. Het christendom staat sterker dan het soms lijkt. Het is rationeel beter te verantwoorden dan ik verwacht had. Dat is mijn conclusie. Ik vind het een godsdienst met toekomst, een positieve manier van leven. Het christendom speelt heel goed in op de historiciteit van de mens en komt uiteindelijk niet met absolute waarheden.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda