FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 01 July 2015 02:00

Ervaring is het sleutelwoord

Ervaring is het sleutelwoord Tekst: Jurgen Tiekstra

Bidden met de jezuïeten, luisteren naar de preek van een evangelische voorganger, een kaarsje opsteken bij MijnKerk van de protestanten: op internet kan het allemaal en het kan allemaal tegelijk. Ervaring aanbieden, dat is waar het in de digitale wereld om draait. “Je moet je niet als instituut presenteren, maar jezelf juist laten zien als mens.”

Mediteren kan ook met YouTube. Luister maar naar Nikolaas Sintobin, een Vlaming in Amsterdam die al 26 jaar jezuïet is. Zijn hobby is het doorvlooien van de ontzagwekkende videodatabase van Google. Hij zoekt reclames, korte tekenfilms, gekke montages: alles wat kan dienen als aanjager van spirituele oefeningen. En dat is veel.
Ga naar Startdestilte.be, een website waaraan hij meewerkte. Hierop plaatste hij onder meer een oude commercial van Deutsche Bank, waarin een vriendelijk gezin te zien is dat bizar genoeg blijkt te wonen in een liftkoker. Na het kijken kun je de meditatie aanvangen. Een gitaartokkel begint en een donkerbruine stem klinkt op: “In de korte film zag je een gezinnetje, een huiselijk tafereeltje. Laat nu je eigen herinneringen naar boven komen: relaties die goed waren, ogenblikken waarin je zachtheid hebt ervaren, plaatsen waar je je veilig hebt gevoeld. Voel de warmte en rust. Laat die beelden en geluiden rustig bij je binnenkomen. Zie ze, hoor ze, beleef ze.”

Ervaringsgericht
Nikolaas Sintobin is internetpastor, pur sang. Toen hij zijn laatste vormingsjaar als jezuïet in Chili doorbracht, merkte hij hoe krachtig het internet is. Hij zamelde geld in voor een opvangtehuis met alleenstaande moeders die in een gevangenis hadden gezeten. “Dat heeft 100.000 euro opgeleverd, tot mijn stomme verbazing.”
Nu is het internet zijn hoofdterrein. Als aanhanger van de ignatiaanse spiritualiteit – naar Ignatius van Loyola, 1491-1556, stichter van de Sociëteit van Jezus – voelt hij zich daar volkomen thuis. “Die spiritualiteit heeft als kenmerk dat zij probeert God te vinden in het heel concrete, dagdagelijkse leven. Een motto dat ons dierbaar is: God vinden in alle dingen en dus in de hele dag. Net zo goed in een telefoongesprek, of al wandelend of al klaarmakend van eten, als op zondagmorgen. Je probeert in de profane wereld verbonden te leven met God.”
Tal van projecten vloeien nu uit zijn handen, geruggesteund door de wereldwijde gemeenschap van jezuïeten. Met Pinksteren is de website biddenonderweg.org begonnen, een Nederlandse loot aan de stam van het Britse pray-as-you-go.org, waarop elke dag gebeden, bijbelteksten, religieuze muziek en spirituele reflecties worden aangeboden. Zijn hoogstpersoonlijke initiatief is verderkijken.org, met zijn mer à boire aan handgeplukte YouTube-meditaties. Opvallend ook is ignatiaansbidden.org: een plek voor digitale retraites. Tijdens de adventstijd eind 2014 en de veertigdagentijd begin dit jaar lieten duizenden mensen zich, via deze website, elke dag per mail gebeden en bijbelteksten toesturen. Los hiervan kon men zich aansluiten bij gespreksgroepjes die elkaar offline persoonlijk ontmoetten.
Bepalend voor Sintobins aanpak is dat hij het internet niet gebruikt als informatiemedium. Dus bij hem geen preken, geen theologieën, geen uiteenzettingen van dogma’s. “De ignatiaanse spiritualiteit is ervaringsgericht. In de manier van werken die ik hanteer, komt dat steevast terug, vertrekkend vanuit het idee dat God in de eerste plaats spreekt in de ervaring van mensen. Er wordt geen enkel intellectueel systeem gebouwd, 45 meter hoog, met allemaal premissen. Als je mensen in hun ervaring kan trekken en vandaaruit verder kunt gaan, dan komt er een ander gemeenschapsgevoel, een andere betrokkenheid en een andere geloofwaardigheid.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda