FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 07 May 2015 10:00

Kalief moet natuur beschermen voor God

Kalief moet natuur beschermen voor God Tekst: Rita van Nierop Beeld: ANP Foto

Islamitische principes als de eenheid van God zijn ook toe te passen op het milieu. Door goed voor de aarde te zorgen, wordt je een betere islamiet, zeggen de 'groene moslims'. Ze pleiten tegen blinde navolging van het Westen. "Door het heffen van rente financier je de ecologische crisis.

Anderhalf jaar geleden stond ik tot mijn enkels in het zeewater. Ik bezocht het dorpje Eta'a, in de eilandstaat Kiribati in de Stille Oceaan. Twee keer per dag, als het vloed wordt, moeten de dorpelingen door het water naar de hoofdweg waden. Op deze plek hebben ze sinds ruim tien jaar last van een stijgende zeespiegel, een keiharde realiteit voor veel eilandbewoners in de Stille Oceaan. Landen zoals Kiribati en de Salomonseilanden hebben zwaar te lijden onder de gevolgen van een stijgende zeespiegel. Het is een van de gevolgen van door menselijk handelen veroorzaakte klimaatverandering. De hoge uitstoot van broeikasgassen, ontbossing; de mens heeft grote invloed op zijn natuurlijke omgeving. Na cycloon Pam, die onder andere Vanuatu zwaar heeft getroffen, is de realiteit van bedreiging door water voor de landen in de Stille Oceaan actueel als nooit tevoren.

Mens dominant
De wereld heeft te maken heeft met een ecologische crisis. Luchtvervuiling, met uitsterven bedreigde diersoorten: de mens overheerst de wereld en moet ondertussen zien om te gaan met de gevolgen. Velen zoeken hun heil in de wetenschap, die telkens met nieuwe technologieën voor schonere auto's en alternatieven voor fossiele brandstoffen komt. Fundamenteler is echter de vraag naar onze visie op de natuur. Daar hebben alle godsdiensten wel iets over te zeggen. Bekend is het op christendom en jodendom geïnspireerd idee van rentmeesterschap. Dat houdt in dat de mens op een verantwoorde manier moet omgaan met zijn natuurlijke omgeving. Daardoor blijft de aarde behouden voor toekomstige generaties en andere levensvormen op deze planeet.
Eeuwenlang is de visie van de mens als despoot dominant geweest. Deze visie heeft een bijbelse oorsprong. In het eerste hoofdstuk van het boek Genesis krijgt de mens van God de heerschappij over al dat is op aarde. Oftewel, profiteer er vooral van, zoals het lang werd geïnterpreteerd.  Dat staat tegenover het concept rentmeesterschap, dat ook een bijbelse herkomst kent. In het tweede hoofdstuk van Genesis lezen we dat God de mens maakt om de aarde te bewerken en erover te waken. Zorgen vóór dus, in plaats van heersen óver. 

Taak voor moslims
Binnen de islam is een opmerkelijke parallel te vinden wat betreft rentmeesterschap. Een kleine groep mensen houdt zich bezig met een ‘groene islam’. Er zijn stichtingen die zich ten doel hebben gesteld het milieubewustzijn onder moslims te vergroten, zoals Stichting Groene Moslims en de Islamic Foundation for Ecology and Environmental Studies (IFEES). Ook een aantal filosofen en theologen houdt zich bezig met ecologie, zoals Fazlun Khalid, Sri Lankaanse theoloog en oprichter van IFEES. De Iraanse filosoof Seyyed Hossein Nasr is door zijn invloedrijke boek Man and Nature. The Spiritual Crisis of Modern Man een van de grondleggers van de moderne  ecologische beweging binnen de islam. Hij belicht een aantal principes die de grondslag vormen voor het groene gedachtegoed. 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda