FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 09 April 2015 11:40

Paasopdracht: bel een PR-bureau

Opnames voor de kerstcommercial van de PKN Opnames voor de kerstcommercial van de PKN Tekst: Jurgen Tiekstra

"Ga aan de anderen vertellen dat je Mij gezien hebt.” Dat was de opdracht die Maria Magdalena met Pasen van Jezus kreeg. Naar onze tijd vertaald: schakel een pr-bureau in. En dus hangen de remonstranten Nederland vol met posters waarop ze hun alleszins liberale God uitventen. Marketingdeskundige Jan-Willem Wits prijst kerken die in de huidige tijd “een stap vooruit doen”, maar waarschuwt ze ook voor een ‘hippe etalage’ die niet aan de werkelijkheid beantwoordt.

De kerk heeft sinds haar begindagen een corporate design van jewelste: het kruis. Twee simpele, elkaar kruisende lijnen. In zijn eenvoud en herkenbaarheid doet het denken aan de swoosh van Nike: de vette veeg van de Amerikaanse sportkledingfabrikant die iedereen kent. Maar dat is niet het hele verhaal. Het tragische feit dat het symbool van het christendom uitgerekend een martelwerktuig is, typeert de ongemakkelijke verhouding tussen de kerk en de schone wereld van marketing en reclame.

Duidelijke opdracht
Het heeft lang geduurd, maar nood brak gewoonte: sinds een paar jaar zijn er ook in Nederland kerken die de handen ineen slaan met reclamebureaus. In het buitenland gebeurt dat al decennia, maar in ons land is het een zeldzaamheid. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opende het bal in 2013 met een kerstcommercial op de grote landelijke televisiezenders, waarin werd opgeroepen om met kerst naar de kerk te komen. In november van 2014 rolde de Remonstrantse Broederschap vervolgens een landelijke wervingscampagne uit: spotjes op Radio 1, 2, 4 en 5, advertenties in tijdschriften en posters op treinstations. Hun pay off: ‘Remonstranten: geloof begint bij jou’. Op de posters zijn de gezichten te zien van mannen en vrouwen die de voorbijganger frontaal aankijken. De teksten zijn in kapitaal: ‘Mijn God dwingt me tot niets.’ En: ‘Mijn God doet niet aan dogma’s.’
Eigenlijk is de combinatie kerk en reclame heel natuurlijk, zei algemeen secretaris Tom Mikkers van de remonstranten in april vorig jaar, toen het plan voor de campagne nog door de leden goedgekeurd moest worden. “Het is heel eenvoudig”, begint het verhaal dat hij sceptici steevast voorhoudt: “Maria Magdalena heeft in het Paasverhaal een duidelijke opdracht gekregen: ga aan de anderen vertellen dat je Mij hebt gezien. Dat is wat Jezus op paasochtend tegen haar zegt. Dat is een volkomen vormvrije opdracht. Dus Jezus zegt nergens: bouw een kerk. Hij zegt ook nergens: leid theologen op. Hij zegt ook nergens: benoem een bisschop. Stel dat je het Paasverhaal verplaatst naar 2014 en je zet mij in die tuin, dan zou het niet in mij opkomen om een kerk te bouwen of een theoloog op te leiden. Ik zou als eerste een pr-bureau opbellen en zeggen: ik heb net de opdracht van Jezus gekregen dat ik anderen moet vertellen dat ik Hem gezien heb.”
Maar die wijsheid kwam met de noodzaak. Tom Mikkers is de eerste om dat te zeggen. Zijn kerkgemeenschap telt nu vijfduizend leden en ‘vrienden’, verdeeld over 44 plaatselijke gemeenten. De bezoekers zijn veelal zestigplus. Dus er moet aanwas komen. “Ik moet wel zeggen: ik heb geen plan b. Als dit het niet wordt, ben ik door mijn kunstjes heen”, gaf Mikkers uit zichzelf toe, de man die een aantal jaren geleden de Nacht van de Theologie bedacht heeft, in 2010 de glossy Arminius uitbracht en het jaar daarna de Spaanprijs kreeg, een tweejaarlijkse levensbeschouwelijke media-onderscheiding.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda