FacebookTwitterLinkedIn
woensdag, 01 April 2015 11:05

De hemel in scherven

De hemel in scherven Tekst: Joep de Hart Beeld: ANP FotoGod? Kerk? Die zijn in Nederland op hun retour. Het geloof in een voortbestaan na de dood blijkt evenwel tegen de secularisatie bestand te zijn. Godsdienstsocioloog Joep de Hart over hedendaags hemelgeloof: "Met name de beloftevolle aspecten doen het nog goed. Geloof als een vorm van optimisme."

De zaal van de Grote Raad in het Dogenpaleis te Venetië wordt over tientallen meters gesierd door Tintoretto’s schilderij Il Paradiso. Toen de schilder destijds vreesde wegens zijn gevorderde leeftijd de opdracht tot het schilderen daarvan mis te lopen, verzocht hij het Paradijs in deze wereld gegund te krijgen omdat hij er allerminst zeker van zei te zijn het te bereiken in een volgende. Dat er al tijdens het aardse bestaan gestreefd wordt naar een voorproefje van het paradijs komt meer voor. Denk maar aan de rooms-katholieke Catechismus.
Waartoe zijn wij op aarde? Zo luidt de eerste vraag van het vermaarde Catechismusboekje uit 1948. Waarna het antwoord volgt: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn. Het antwoord op de prangende openingsvraag gaf een saillante verschuiving te zien vergeleken met de formulering van voor die tijd. Die luidde: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen. Vanaf 1948 ontbreekt de specificatie van de postmortale gelukzaligheid en vooral: de mogelijkheid het geluk te verwerven heeft zich uitgebreid tot het hiernumaals. Sindsdien wordt dat niet langer als een slechts godsvruchtig antichambreren voor het Ware Leven van het Rijk Gods gezien.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda