FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 26 February 2015 10:07

'Israël is niet het beloofde land'

Op 17 maart gaat Israël naar de stembus. De regering is gevallen over een conflict over het joodse karakter van Israël. Vredesactivist Gied ten Berge en zijn organisatie steunen de oppositie tegen de rechtse religieuze krachten in Israël.

Ik ben nog maar amper binnen, heb mijn jas nog niet uitgetrokken, of Gied ten Berge steekt al van wal. “Wist je dat? In het bijbelse Hebreeuws betekent het woord bitahon ‘vertrouwen op God’, in hedendaags Hebreeuws betekent hetzelfde woord ‘militaire veiligheid’. Ik lees dat net in een boek over geschiedenis van de joodse kritiek op het zionisme. Veelzeggend!”
Vijfenendertig jaar lang was Gied ten Berge (66) werkzaam bij het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en bij de katholieke vredesbeweging Pax Christi. Werken aan vrede was tot 2008 zijn beroep. Zijn roeping is het gebleven. Zijn aandacht gaat nu vooral uit naar het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ten Berge is voorzitter van het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO) en actief binnen Kairos Palestina Nederland, een club die in navolging van het Palestijnse Kairosdocument (uit 2009) stem wil geven aan de Palestijnse christenen. Nee, hij is niet van de ‘Gretta Duisenberg-richting’, zegt hij. “Mijn ambitie is grensganger te zijn, geen partijganger. Aan dat laatste heeft de wereld, hebben ook de Palestijnen geen behoefte, Israël evenmin! Als vredesbeweger ben ik op zoek naar mensen en groepen die eerder pluraal dan monolithisch, eerder inclusief dan exclusief, denken. Binnen elk land en elke religie vind je zulke stromingen. Zij maken het verschil. Die mensen wil ik steunen.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda