FacebookTwitterLinkedIn
donderdag, 12 February 2015 09:15

'Niet klagen maar inspelen op de markt'

'Niet klagen maar inspelen op de markt' Tekst: José Vorstenbosch Beeld: Stijn Rademaker

Bezuinigingen, korte opnameduur: de geestelijk verzorging in het ziekenhuis staat onder druk door externe factoren. Maar ook intern woedt onder de beroepsbeoefenaren al jaren een discussie over de koers in tijden waarin de rol van institutionele levensbeschouwingen afneemt. Steeds meer gaat het in dit werk om algemene levensvragen. Tijd voor een nieuw type geestelijk verzorger?

"De omgeving van een ziekenhuis vraagt dat je je als geestelijk verzorger kunt verantwoorden op resultaten en niet enkel vanuit je aanwezigheid. Wat doe je en wat heeft een patiënt eraan?” Simon Evers is sinds 2010 voorzitter van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ). De vereniging is in 1971 opgericht voor geestelijk verzorgers in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen op het terrein van jeugdzorg, psychiatrie en gehandicaptenzorg. Tijdens een symposium over de toekomst van het beroep in oktober hield hij een pleidooi voor uitgebreid onderzoek naar de meerwaarde van geestelijke verzorging voor het welzijn en de genezing van patiënten. “Een geestelijk verzorger die een patiënt heeft gesproken, zal vaak zeggen: het was een verhelderend gesprek. Een arts concludeert eerder dat de patiënt er mentaal sterker door is geworden. Het is van belang dat duidelijker op de kaart komt wat ons werk voor patiënten oplevert.”

Onder druk
Zelf werkt Evers in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. De Dienst Geestelijke Verzorging van dit ziekenhuis bestaat uit twee rooms-katholieken, onder wie Evers, een protestantse en een islamitische geestelijk verzorger en een coördinator voor evenementen in de kapel. De plannen en activiteiten voor de periode 2014-2017 zijn ontwikkeld in samenspraak met collega’s van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, waarmee het OLVG fuseert, en concentreren zich op de terreinen zingeving, identiteit, ethiek en levensbeschouwing.
Volgens Evers staat het beroep geestelijk verzorger vooral door externe factoren onder druk. Het aantal formatie-uren krimpt, onder meer doordat de populatie van verpleeg- en verzorgingshuizen kleiner wordt, zorginstellingen met elkaar fuseren en mensen in ziekenhuizen steeds korter opgenomen worden. “Toen ik 23 jaar geleden met dit werk begon, lag iemand voor een nieuwe heup nog tien tot veertien dagen in het ziekenhuis. Tegenwoordig is dat hooguit vijf dagen.” Maar ook doordat de rol van de institutionele levensbeschouwingen afneemt, ziet men niet altijd meer de noodzaak om geestelijk verzorgers aan te nemen, aldus Evers.
Wordt het dan niet hoog tijd voor een nieuw type geestelijk verzorger? “We zijn vaak geneigd om ons eerder te focussen op de zwakte en bedreigingen van ons vak dan op de kracht en uitdagingen. Maar elke zichzelf respecterende beroepsgroep moet innovatief zijn en niet in de slachtofferrol gaan zitten of met de vinger wijzen. Openstaan voor de kansen en mogelijkheden en inspelen op de markt en de context, daar zijn wij binnen de vereniging heel sterk mee bezig.”

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda