FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 02 January 2015 14:08

Een hostie aan de hemel

Een hostie aan de hemel Tekst: Nico Keuning Beeld: ANP Foto

Na de nederlaag van Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd er vanuit de Nederlandse politiek bij het buurland sterk aangedrongen op schadeloosstelling in natura voor de geestelijke en materiële schade die de Duitsers tijdens de oorlog aan Nederland hadden toegebracht. ‘Annexatie!’ riepen politici en burgers. Alle hoogdravende plannen resulteerden uiteindelijk in een aantal ‘grenscorrecties’ aan de oostgrens. Zo werd op 23 april 1949 achter Lobith een stuk grond met een oppervlakte van 19,5 km2, inclusief het katholieke plaatsje Elten (3225 inwoners) bij Nederland ingelijfd. 

De Nederlandse periode van Elten duurde tot de fameuze ‘Butternacht’ van 31 juli op 1 augustus 1963, waarin voor 60 miljoen gulden legaal werd gesmokkeld: door het westwaarts verschuiven van de grens bevonden zich een seconde na middernacht alle in vrachtwagens, op zolders, in kelders, stallen, schuren en danszalen opgestapelde dozen met koffie, thee, boter, sigaretten en andere Nederlandse producten, op Duits grondgebied zonder dat iemand een cent invoerrechten had betaald.
Tegen de achtergrond van deze historische context speelt het verhaal Een hostie aan de hemel, dat is ontleend aan het boek Boternacht, een non-fictie documentaire met gedramatiseerde fragmenten, dat volgend jaar februari zal verschijnen bij uitgeverij Atlas/Contact. Auteur Nico Keuning is in 1952 in Elten geboren. Het boek is mede gebaseerd op biografische feiten.
Hoofdpersoon Jaap Bommer vestigt zich na de grenscorrectie als ‘grenskommies’ met zijn vrouw Anna Blom in de Kloosterstraat in Elten. Daar ontmoet hij de jonge weduwe Helga Richter, een onweerstaanbare schoonheid met wie hij een kortstondige buitenechtelijke liefdesrelatie krijgt. Het vlees is zwak, weet hij. Maar zijn ziel is sterk: voor zichzelf weet hij er als ‘goed katholiek’ in een ‘onderonsje’ met God wel uit te komen. Hij zegt niets tegen Anna en zwijgt erover in de biechtstoel. Maar kan Helga haar mond houden?

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda