FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 02 January 2015 10:43

’Soms heb je harde getallen nodig’

’Soms heb je harde getallen nodig’ Tekst Bert van der Kruk

 

Karin van den Broeke gebruikt de taal van de poëzie om te spreken over God en mensen. In de Volzinspecial over taal en ontaal een kort interview met synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland.

“Excuses voor de vertraging, ik kom net uit een vergadering die over een juridische kwestie ging. Dan komt het erop aan heel nauwkeurig en zuiver te formuleren – ik kan daar de sport wel van inzien, maar het is niet de taal  waarvoor ik nou direct warmloop. Ik houd meer van de taal van de poëzie, de taal die het echte leven van mensen probeert te raken en daarin iets teweeg kan brengen. Ik geloof in de scheppende kracht van poëzie. Maar ik realiseer me goed dat er verschillende taalvelden naast elkaar bestaan en dat we er met alleen poëtische taal niet komen. Liturgische taal is voor mij vooral poetische taal. Bijbel taal is poëzie. Niet per definitie eenvoudig en ook niet altijd eenduidig, maar dat vind ik juist mooi. Je moet er even over nadenken, je kunt nog wat langer zoeken en tasten. Mensen zijn ingewikkelde wezens, met tal van tegenstrijdige emoties. De taal van de poëzie past daarbij. In de synodevergaderingen spreken we meestal een andere taal. Daar moeten we tot concrete besluiten komen en moet volstrekt helder zijn wát we besluiten. Klip en klaar. Maar ik hecht er zeer aan dat de vergaderingen meer zijn dan alleen maar juridische gesprekken over de kerkorde. Ze moeten ook een kerkelijk gesprek zijn. Daarom hebben we onlangs afgesproken om minder strategisch en geharnast het gesprek in te gaan: niet meteen amendementen en tegenvoorstellen op tafel leggen, maar eerst eens goed met elkaar van gedachten wisselen en pas daarna de besluitvormende fase ingaan. In kerkelijke kringen kan ik mij storen aan mensen die zich voortdurend van ontologische taal bedienen. Zij gebruiken met grote stelligheid termen als ‘God is’ en ‘God wil’, alsof ze ook werkelijk waarheidsuitspraken over God kunnen doen. Ik denk dat spreken over God altijd een vorm van poëzie is. Wat jijzelf van God hebt verstaan hebt, kun je daarin natuurlijk uitdrukken, en dat kan voor jou volledig de waarheid zijn. Maar ik vind wel belangrijk dat daarbij de nuance wordt aangebracht dat wij de waarheid niet in pacht hebben. In het maatschappelijk en politiek debat erger ik me aan de watertaal die soms over ons wordt uitgestort. Dat is een mooi term hè, die heb ik pas eens ergens gelezen.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda