FacebookTwitterLinkedIn
maandag, 07 July 2014 09:00

Feminisme blijft actueel, ook voor jongeren

Feminisme nodigt uit om onze eigen machtsposities onder ogen te zien. Feminisme nodigt uit om onze eigen machtsposities onder ogen te zien. Tekst: Janneke van der Veer, Beeld: ANP Foto

Van mijn generatie – de twintigers – wordt in de media steeds maar weer beweerd dat zij zoveel l te kiezen heeft dat ze geen keuzes kan maken. Een veelgehoorde klacht over ons is dan ook dat wij ons niet langer binden. Minder dan vorige generaties zet mijn generatie zich langdurig en regelmatig in voor hetzelfde goede doel of verband. Het zou echter te gemakkelijk zijn om ons – de ‘generatie-Y’ – af te schrijven vanwege een gebrek aan sociale betrokkenheid.

Denk alleen maar aan initiatieven als De Vluchtkerk (Amsterdam) of de Toevlucht (Utrecht) – mede opgezet en gerund door juist mijn generatiegenoten. Mensen van mijn leeftijd zijn op een andere manier sociaal betrokken dan jongeren voorheen waren. De binding is vaak minder langdurig, maar de inzet voor sociale rechtvaardigheid is even oprecht. Geldt deze betrokkenheid wellicht ook het christelijk geïnspireerde feminisme?

Expliciete discriminatie
Op het eerste gezicht kan het lijken alsof de rol van het feminisme is uitgespeeld. Vrouwen hebben in onze samenleving dezelfde rechten verworven als mannen. Ze kunnen net zoveel werken, ze mogen stemmen, enzovoorts. Er ontstaan momenteel zelfs bewegingen van mannen die menen dat er in de gefeminiseerde maatschappij voor mannelijkheid nog maar weinig plaats is. Denk hierbij aan de christelijke mannenbeweging De vierde Musketier, onder andere opgericht om de verloren mannelijkheid te heroveren.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda