FacebookTwitterLinkedIn
vrijdag, 11 April 2014 13:00

Agendapunt nummer één: compassie

'Ik was jullie voeten, ik sta ten dienste van jullie' 'Ik was jullie voeten, ik sta ten dienste van jullie' Tekst: Erik Borgman, Beeld: ANP

De rooms-katholieke kerk is sinds het Tweede Vaticaans Concilie nu al een halve eeuw het strijdtoneel tussen twee groepen: zij die de kerk willen aanpassen aan de moderne tijd en zij die verontrust zijn over wat zij als een uitverkoop van de traditie beschouwen. Theoloog Erik Borgman wijst in navolging van paus Franciscus een andere weg: compassie met wie weerloos zijn en lijden.

Op 22 februari creëerde paus Franciscus negentien kerkleiders tot kardinaal. In een brief liet hij hen weten dat het kardinalaat geen promotie betekent, maar een versterkte plicht tot dienstbaarheid. Tijdens de ceremonie van de kardinaalscreatie benadrukte de paus nog eens dat het ook in hun nieuwe status gaat om de navolging van Jezus. Hij noemde het opmerkelijk dat in de evangelies Jezus zo vaak met zijn leerlingen onderweg is. “Dit is belangrijk. Jezus is niet gekomen om ons een filosofie of een ideologie te leren, maar om ons een weg te wijzen, een reis die wij met hem ondernemen, en wij leren de weg te gaan terwijl wij hem gaan en door hem te gaan.”

Op 22 februari viert de r.-k. kerk het feest van ‘de stoel van Petrus’. Het symboliseert de autoriteit van de paus en herinnert de katholieken elders aan de noodzaak om verbonden te blijven met de bisschop van Rome. Emeritus-paus Benedictus XVI, die bij de kardinaal-creatie op 22 februari aanwezig was, had de gewoonte deze verbinding te benadrukken. Dit jaar werd nergens zelfs maar naar dit feest verwezen. In zijn toespraak zei Franciscus tegen de oude en nieuwe kardinalen dat de kerk hun samenwerking en hun gemeenschap, hun communio, met hem en onder elkaar nodig heeft. In dezelfde adem hield hij de kardinalen voor dat hun moed en hun gebed voor de kerk noodzakelijk zijn om het evangelie te verkondigen. De kerk heeft volgens de paus ook hun compassie nodig, “speciaal in deze tijd van pijn en lijden voor zoveel landen in de wereld”.

Pijn delen
Deze nadruk op compassie kunnen wij na het eerste jaar van zijn pausschap wel een grondtoon in het optreden van paus Franciscus noemen. Voor zijn voorganger Joseph Ratzinger is Jezus vooral een leraar. Voor Jorge Mario Bergoglio is Jezus allereerst degene die zich in Gods naam verbindt met mensen en hun geschiedenis. Omdat deze geschiedenis er voor velen één is van onvermogen en mislukking, van pijn en lijden, is Jezus’ lijden en dood een uitdrukking van deze verbondenheid zonder enig voorbehoud. Benedictus XVI beklemtoont dat het lijden van Jezus een teken is van Gods mateloze liefde. Die liefde geeft ons wat wij uit onszelf niet kunnen bereiken, maar wat we niettemin nodig hebben om te worden gered. Franciscus spreekt dat niet tegen, maar begint aan de andere kant. Jezus deelt volgens hem in onze machteloosheid en in onze hunkering die machteloosheid te doorbreken. God verbindt zich met onze pijn en ons verlangen naar verlossing. In en door dit delen en deze verbinding is de verlossing begonnen en kunnen wij ons ons op onze beurt daarmee verbinden.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda