FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 03 January 2017 09:38

Volzin 2017 Nummer 1

VOLZIN-SCHRIJFWEDSTRIJD, ‘Ik ben omdat wij zijn’

‘De hele wereld op mijn bord’
Joachim Stoop, docent Nederlands als Tweede Taal, neemt deel aan een multiculturele en multiculinaire kerstmaaltijd. “Een groep van honderd individuen is honderd individuen. Punt. Honderden unieke gezichten, levensverhalen, wortels.” Joachim Stoop. SCHRIJFWEDSTRIJD, eerste prijs

‘Zo blijf je tenminste twee individuen’
“We balanceren op een flinterdun koord tussen een verlangen naar onafhankelijkheid en het gevoel dat iemand altijd voor je zal zorgen.” Bindingsangst vormt volgens Patricia Pos een van de meest populaire kwalen van onze tijd. Een moderne zedenschets. Patricia Pos. SCHRIJFWEDSTRIJD, tweede prijs

‘Tolerantie moet wel van twee kanten komen’
“Het straathandvest biedt een normenkader dat ons als buurt ten goede heeft gevormd”, getuigt Paul Morsch. Maar wat gebeurt er als er in de straat een gezin komt wonen dat daaraan geen boodschap lijkt te hebben? Paul Morsch. SCHRIJFWEDSTRIJD, derde prijs

‘Gelukkig kerstfeest, je was net op tijd’
“Een kind is vreugde, een kind is een nieuw dorp, waar blijft ons kind?”, zo zingt men in Afrika. Dick van Veen verleende onmisbare assistentie bij de geboorte van een kerstkind in Afrika. Dick van Veen. SCHRIJFWEDSTRIJD, eervolle vermelding

In witte leegte gevangen
Een zondagmorgen, een autorit, potdichte mist, een bange chauffeur. Tot er plots een auto voorop gaat rijden. “Ik voel me uitgenodigd. Ik neem de uitgestoken hand aan. Ik kan wel juichen.” Een lied komt op. Elske Cazemier. SCHRIJFWEDSTRIJD, eervolle vermelding

Mijn achterdeur houd ik liever dicht
Heleen Wilkens adviseert: “Flirt je het apezuur, zuip je een stuk in de kraag op festivals en laat je taxiën door je achttienjarige kroost dat maar al te graag zijn rijvaardigheid wil tonen.” Maar één ding moet je zeker niet doen: je achterdeur openzetten. Heleen Wilkens. SCHRIJFWEDSTRIJD, eervolle vermelding

Laten we worden wie we al waren
‘Wees jezelf’, luidt het parool van onze tijd. In het opvolgen van dit gebod zijn we volgens Martijn Rozing een doodlopende straat ingeslagen: “We zijn allemaal zendelingen geworden, met onszelf als de blijde boodschap.” Martijn Rozing SCHRIJFWEDSTRIJD, eervolle vermelding

& OOK

De taal van het vertrouwen spreken
Volzin wil de taal van het vertrouwen spreken. Daarvan getuigt de keuze voor het thema van de schrijfwedstrijd. Maar de taal van het vertrouwen staat onder druk, maar gelukkig zijn er volop tegengeluiden. Jan van Hooydonk REDACTIONEEL

‘Mensen willen gezien worden’
Veel burgers vertrouwen de overheid niet langer; ze voelen zich in de steek gelaten door de politici. Volgens de politiek leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers zijn veel problemen terug te voeren naar de vraag: voelen mensen zich gezien? Jurgen Tiekstra. INTERVIEW

Ubuntu: ‘Ons moet almal saamstaan soos ’t hoort’
Het motto van de Volzin-schrijfwedstrijd is ontleend aan de Afrikaanse ubuntu-filosofie. Nelson Mandela hield dit ideaal voor aan de Zuid-Afrikaanse regenboognatie: respect over en weer, naastenliefde, voor elkaar openstaan. De praktijk is echter weerbarstig. David Roelofs. ESSAY

Perspectief 2017
Moslim Enis Odaci en christen Herman Koetsveld kijken vooruit naar het nieuwe jaar 2017. “We voelen: de tijden verschuiven. Het is tijd voor een nieuwe reformatie, een nieuwe transitie waarin het vertrouwen in wat of wie ons draagt hervonden wordt.” Enis Odaci en Herman Koetsveld. VOORUITBLIK

De ander als object
Jurgen Tiekstra belicht ‘Vénus Noire’, een film uit 2010, maar hoogst actueel. Over de Zuid-Afrikaanse Saartjie Baartman die in de negentiende eeuw als ‘wilde’ werd tentoongesteld. Jurgen Tiekstra. FILM

Tussen onschuld en ontnuchtering
Niets wekt zozeer de sympathie van de kijkers op als een reclamespotje waarin een jongetje van vier gevat uit de hoek komt of een puber zijn opa de les leest. De religieuze kunst – Gods eigen reclamesector – maakt vanouds handig van ditzelfde mechanisme gebruik. Eric Corsius. CULTUUR

Met zichtbaar genoegen keerde zij de heersende moraal om
Willem van der Meiden bespreekt de invloed van schrijfster Annie M. G. Schmidt. Willem van der Meiden. GRENSVERLEGGERS

Nieuw in Volzin:
Column van Theoloog des Vaderlands Janneke Stegeman

& altijd in Volzin:
Columns van Enis Odaci en Jeroen Fierens; nieuwe boeken.

Als u abonnee bent van Volzin kunt u online de complete PDF bekijken. Zodra u ingelogd bent verschijnt hieronder een link naar de PDF.

Login om meer te lezen

Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda