FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 25 October 2016 11:07

Volzin 2016 nummer 11

Volzin-special: ‘De dood: vriend of vijand?’

'De dood is van levensbelang' Psychiater Jan Mokkenstorm ijvert als directeur van 113Online voor ‘een land met nul procent zelfmoord’ Jan van Hooydonk. INTERVIEW

Een lofzang in tijden van verdriet en pijn Niemand is vrijgesteld van sterven, de dood heeft men te aanvaarden. Marjoleine de Vos vertelt hoe het joodse kaddisj-gebed meer een viering van het leven is dan een treurzang om de dood. Marjoleine de Vos. ESSAY

Stemmen uit het hospice In hospice Bethlehem in Nijmegen vertellen zorgverleners over hun omgang met de dood. 'leven te midden van stervenden, hoe doe je dat?' Bert Ummelen. INTERVIEW

'De meeste uitvaarten zijn behoorlijkt traditioneel' Voor velen is de dood geen gemakkelijk onderwerp. Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover maakt de dood bespreekbaar: 'Wij willen diepere lagen bereiken, zonder alleen maar zwaar te zijn.' José Vorstenbosch. REPORTAGE

& OOK:

Een lofprijzing op een voltooid leven De sterke nadruk op zelfbeschikkingsrecht is problematisch binnen het debat over het voltooide leven. Politici moeten zich afvragen waarom sommige mensen denken dat hun leven overbodig is geworden. Jan van Hooydonk. REDACTIONEEL

‘Miskotte was een verscheurd mens’ Historicus Herman de Laigre Böhl vertelt over zijn biografie over theoloog Miskotte. Een ware dominee, volgens hem, maar ook een gevoelig en romantisch mens. Willem van der Meiden. INTERVIEW

Het drama van homo en moslim Lange tijd golden homo’s en moslims als lotgenoten: slachtoffer van discriminatie. Nu worden moslims getoetst op hun homovriendelijkheid. En dient zicht een nieuw personage aan: de homomoslim.  David Bos. ACHTERGROND

Thuis bij God, niet in de kerk Volgens theologe en presentatrice Marleen Stelling is het beter je thuis te voelen bij God dan op geforceerde wijze de kerkgang te moeten maken. Marleen Stelling. ESSAY

Onontkoombaar katholiek Ondanks het feit dat steeds minder jongeren naar de kerk gaan, zijn er altijd uitzonderingen te vinden. Een katholieke twintiger vertelt over zijn religieuze identiteit en de trouwe kerkgang.  David Roelofs. ESSAY

‘Zonder hem zaten we nog te bidden’ De Nicaraguaanse priester, dichter en politicus Ernesto Cardenal bezoekt nog regelmatig de door hem gestichte christelijke basisgemeenschap. De tweeënnegentigjarige wordt alom gevierd. Ynske Boersema. REPORTAGE

‘Als je bokst, kijk je elkaar recht in de ogen’ In deze tweede aflevering van de interviewreeks over de hoofdzonden praat Willem van der Meiden met coach Ad Verhulst over drift. Willem van der Meiden. ZEVENMAAL ZONDEN

David Eugene Edwards, muzikaal donderprediker De Amerikaanse zanger David Eugene Edwards wil zijn toehoorders met muzikaal geweld op de knieën krijgen. Hij wil hen ‘tot pulp slaan; om hen tot de genade van God te brengen. Tom Engelshoven. MUZIEK

Konijn zegt eindtijd aan Jurgen Tiekstra bespreekt Richard Kelly’s ‘Donnie Darko’. Jurgen Tiekstra. FILM

Levens scheppen uit het duister van het verleden Vier verschillende auteurs worden de loep genomen op basis van hun fascinatie met ruimtelijke ordening en de onbeschreven mens. Waarom schrijven ze allemaal over stratenplannen en adresboekjes?  Nico Keuning. LITERATUUR

Eerbied voor alle leven en geweldloos weerbaar Willem van der Meiden bespreekt de wereldwijde invloed van Mahatma Gandhi. Willem van der Meiden. GRENSVERLEGGERS

& altijd in Volzin:

Columns van Colet van der Ven, Enis Odaci en Jeroen Fierens; nieuwe boeken.

Als u abonnee bent van Volzin kunt u online de complete PDF bekijken. Zodra u ingelogd bent verschijnt hieronder een link naar de PDF.

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda