FacebookTwitterLinkedIn
dinsdag, 29 March 2016 16:11

Volzin 2016 nummer 04

Volzin 2016 nummer 04 Beeld: Diana van Houten

Volzin – special ‘Mijn lichaam, voor jou’ over religie in levenden lijve

Het lichaam: weerbarstig en mysterieus

Dit is mijn lichaam. Wanneer Jezus die woorden uitspreekt, tijdens het Laatste Avondmaal, vat hij zijn hele leven samen”, stelt de Vlaamse theoloog Bernard de Cock. Bernard de Cock. ESSAY

‘Het mag best wat speelser en lichter in de kerk’

De initiatiefnemers van de Dans!kerk vinden dat er in de kerk al inhoud genoeg is. Zij willen mensen in de kerk juist de kans bieden om het geloof te ervaren. “Wanneer je danst zie je elkaar veel meer zoals je echt bent,” zegt initiatiefnemer Michael Verheijen. Jeroen Fierens. REPORTAGE

‘Ik heb leren vrijen in de kerk’

Bij de benedictijnen leerde Dennis J. Coenraad rechtop lopen. “Mijn lichaam vormt de verbinding tussen de drift van de aarde en de inspiratie van de hemel.” Zo wil hij als beeldhouwer werken. En zo wil hij leven. Jurgen Tiekstra. INTERVIEW

Seks is iets totaal anders dan porno

Hoe beïnvloedt pornografie het seksleven van mannen en vrouwen? Stefan Franz merkte tijdens zijn eerste intieme relatie dat seks ‘totaal anders’ was dan porno. Stefan Franz. OPINIE

Een bizarre spagaat

De profeet Mohammed huwde zowel een 15 jaar oudere weduwe als een meisje van 9. Met zijn eerste huwelijk bevestigde hij de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de tweede lijft voor moslims een doorn in het vlees. Jan Jaap de Ruiter. ACHTERGROND

& OOK:

Europa is een christelijk project
‘Europa’ begon ooit als een christelijk project. En zoals in ons land het geloof in God steeds minder wordt zo zijn er ook steeds minder burgers die in Europa geloven. Het motto ‘eigen volk eerst’ lijkt steeds meer aanhangers te krijgen, terwijl Europa juist begeestering nodig heeft in plaats van xenofoob populisme. Jan van Hooydonk. REDACTIONEEL

 

‘Wij zijn als bijen die de honing maken’
Syrisch-orthodox kerkleider Mor Polycarpus over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Nederland. “Mijn kleding komt uit het Midden-Oosten, ik spreek de Nederlandse taal verre van vloeiend. Toch voel ik mezelf een Nederlandse burger.” Anton de Wit. INTERVIEW

Wat aandacht krijgt groeit

De gezondheidszorg in Nederland behoort tot de top van de wereld. Maar door de hoge kwaliteit en efficiëntie komt de aandacht voor patiënten vaak in de knel. Thijs Tromp en Marije Vermaas houden een pleidooi voor ‘menslievende zorg’. “Zorgverleners willen juist aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben.” Thijs Tromp, Marije Vermaas. OPINIE

Een lege troon

Voorpublicatie van de parabel ‘Een lege troon’ uit het nieuwe boek van Huub Oosterhuis, ‘Wolf en lam’. De gelauwerde lieddichter (82) beproeft daarin op verrassend actuele wijze een voor hem nieuw genre: religieuze sprookjes, parabels over God. Huub Oosterhuis. PARABEL

Tine Halkes:‘Ik verwacht iets groots’

Feministisch theologe Catharina Halkes werd gedreven doo reen missionaire ijver voor de vrouwenzaak, maar ook door een mateloze ambitie blijkt uit haar recent verschenen biografie. Zij liet sporen na waarin anderen verder konden gaan, maar ook littekens.  Agnes Grond. PORTRET

‘Christus is drager van Gods geest. En wij ook’

Gesprek in de serie over de christelijke geloofsbelijdenis met predikant Jan Offringa. Onderwerp: de Geest van GodTheo van de Kerkhof. INTERVIEW

‘Je kunt altijd naar het licht’

In zijn nieuwe voorstelling List & bedrog, de Jakobverhalen ziet Kees Posthumus raakvlakken met zichzelf. “Net als Jakob wilde ik gezien worden.” Frieda Pruim. INTERVIEW

In verstarring gevangen

Jurgen Tiekstra over de Italiaanse filmmaker Paolo Sorrentino. Hij toont in zijn weergaloze films hoe moeilijk het is jezelf opnieuw uit te vinden. Jurgen Tiekstra. FILM

‘Wij zwijgen niet, wij zijn uw slechte geweten’

Ze oversteeg niet allen de beperkingen van wat het regime toestond of de strikte sekseverhoudingen. Ze oversteeg ook het zwart-wit van de oorlog. Grensverleggers over Sophie Scholl, die haar lidmaatschap van de verzetsgroep Die Weie Rose met haar dood moest bekopen. Willem van der Meiden. RUBRIEK GRENSVERLEGGERS

Het universum van de vrije geest

Nadat hij in 2012 de P.C. Hooftprijs ontving heeft de Groningse dichter Tonnus Oosterhoff zichzelf heropgevoed tot prozaschrijver. Zijn teksten zijn vol beweging, dynamisch, levend. Onlangs verwscheen ij spectaculaire roman ‘Op de rok van het universum’.  Nico Keuning. LITERATUUR

Dichterbij Simone Kennedy-Doornbos

Bert van der Kruk spreekt Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter van de Christen-Unie in de gemeenteraad van Amersfoort, over haar favoriete gedicht: ‘Ik vermoord ze allemaal’ van Rodaan Al Galidi. Bert van der Kruk. RUBRIEK

 

& altijd in Volzin:

Columns van Colet van der Ven, Enis Odaci en Jeroen Fierens; nieuwe boeken.

Als u abonnee bent van Volzin, kunt u online de complete PDF bekijken. Zodra u ingelogd bent, verschijnt hier onder een link naar de PDF.

 

Login om meer te lezen
Log in om reacties te plaatsen

Doorzoek de website

 

 

Agenda