Thomas Quartier & Paul van der Velde: Zinzoekers

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Thomas Quartier (1972) en Paul van der Velde (1959) werken beiden aan de Nijmeegse universiteit, Quartier als docent rituele studies, Van der Velde als hoogleraar Aziatische religies. Persoonlijke betrokkenheid speelt in hun werk een grote rol. “Ik ben een monnik die als ambacht wetenschap beoefent”, zegt benedictijn Quartier. Van der Velde is geen hindoe of boeddhist geworden maar wel ‘bekeerd tot de cultuur van Azië’: hij beoefende de Indiase tempeldans en beoefent nu de schilderkunst in Aziatische stijl.

Thomas Quartier & Paul van der Velde: ZinzoekersDe ondertitel van hun boek Zinzoekers duidt op hun verschillende oriëntatie: Dialogen over religie tussen oost en west. Verschillen tussen westers christendom en Aziatische religies blijven in de gesprekken van beide wetenschappers inderdaad niet onbenoemd. Maar opvallender zijn toch de overeenkomsten. Komt dat omdat deze heren het kennelijk goed met elkaar kunnen vinden? Van meer belang lijkt het feit dat beiden religiewetenschappers zijn voor wie in de religie de rite belangrijker is dan de mythe. Voor beiden gaat het ritueel voorop, de geloofsinhoud volgt. Quartier zegt in het boek zo: “De rite is het hart van de religie, niet het dogma. Het dogma is een kwestie van het brein. De handeling is het hart.”

Wie het ritueel vooropstelt, ziet vermoedelijk meer overeenkomsten tussen religies dan wie de inhoud vooropstelt. Daarmee is meteen de kracht én de zwakte van dit boek aangeduid. Over geloofsinhoud spreken de katholiek Quartier en de ex-katholiek (agnost?) Van der Velde opvallend weinig. In Azië doet de vraag naar je geloof er niet toe, zegt de laatste. Kan ‘broeder Thomas’ dat met hem eens zijn? (Jan van Hooydonk)