Sake Stoppels e.a. (red.): De Bijbel in Nederland

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
De Bijbel mag tegenwoordig minder gelezen worden dan vroeger, hij voert nog altijd de ranglijst van bestverkochte boeken ooit onbedreigd aan. Nog in 2016 verkozen Nederlanders de Bijbel tot het belangrijkste boek. Alle reden dus voor de Protestantse Kerk in Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap om zestien auteurs van zeer uiteenlopende gelovige snit te vragen om licht te werpen op de betekenis en rol van de Bijbel in kerk en cultuur anno nu.

Sake Stoppels e.a. (red.): De Bijbel in NederlandHoe wordt de Bijbel gelezen? Oud-PKN-synodevoorzitter Karin van den Broeke noemt in haar voorwoord meteen al drie posities: sommigen lezen de Bijbel als ‘Gods Woord’, anderen als ‘cultuurhistorisch erfgoed’ of als ‘een geloofsboek om het gesprek mee aan te gaan’. Predikant Bas van der Graaf vertelt een boeiend verhaal over ‘de Bijbel in het leven van jonge Amsterdammers’. De Graaf leest de Bijbel met twintigers en dertigers – vrouwen zijn er verre in de meerderheid. Hij doet verslag van een bijeenkomst over de psalmen. De bekende psalm 23 kreeg waardering, maar toch minder dan gedacht want wat moet je als stadsmens aan met de uitspraak ‘de Heer is mijn herder’? Nee, dan psalm 32, die gaat over radicale schuld en vergeving! “Het idee dat de hedendaagse mens niets meer heeft met het begrip ‘schuld’ werd tijdens deze avond dramatisch gelogenstraft. De psalm resoneerde tot in het diepste hoeken van het hart.”
Terugblikkend op zijn bijbelklassen schrijft De Graaf: “Wat me nog het meest goed heeft gedaan, is dat ik de Bijbel niet meer hoef te verdedigen maar ervan uit mag gaan dat de teksten hun eigen zeggingskracht en werking hebben.” Datzelfde mag het boek De Bijbel in Nederland toegewenst worden. (Jan van Hooydonk)