René van Loon: lente in de kerk

‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
René van Loon beschouwt initiatieven voor groei en bloei binnen de kerk. In een tijd van kerkverlating is er namelijk ook lente in de kerk.

Tekst: Kayleigh Kingma

In de laatste decennia hoort men alom over krimp, vergrijzing en verlating binnen de kerk. De cijfers liegen er inderdaad niet om: het CBS toont bij voortduring een fikse daling van het aantal kerkleden. Maar er is ook een keerzijde aan dit verhaal. René van Loon (1966) bezocht voor zijn boek nieuwe en gevestigde kerkgemeenschappen en migrantenkerken die een beeld tonen van opleving in de kerk.

Van Loon is predikant binnen de PKN in Rotterdam. Tijdens een studieverlof besloot hij onderzoek te doen naar positieve ontwikkelingen in de kerk. “Wat bij het grote publiek in het oog springt is de herfst in de kerk, of zelfs de winter”, schrijft Van Loon. “Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door.” Hij woonde in verschillende gemeentes diensten bij om te onderzoeken wat het geheim is achter de vitaliteit van kerken. Hij richt zich daarbij voornamelijk op evangelische kerken en op de vraag hoe zij een bijdrage leveren aan groei binnen de kerk. Daarin spelen de multiculturele en migrantenkerken een aanzienlijke rol. Hij laat zien dat de komst van christelijke migranten voor een significante toename van het aantal christenen heeft gezorgd. Daarnaast veronderstelt hij dat de manier waarop mensen de kerkdienst beleven, bepalend kan zijn voor hun blijven of vertrekken. De komst van moderne installaties in kerken die multimediale beelden en muziek mogelijk maken, zorgt vooral voor aantrekkingskracht bij jongeren. Vernieuwing binnen de kerken krijgt volgens Van Loon ook gestalte door de overname van ideeën uit het buitenland. Hij beschrijft kerkmodellen zoals de ideeën van de Amerikaan Tim Keller over kerkplanting en de Fresh Expressions of Church in Engeland, die ontwikkeld zijn om vooral mensen buiten de kerk aan te trekken.

Met zijn boek wil Van Loon laten zien dat verschillende initiatieven binnen de kerk in de toekomst voor een hoopvolle groei kunnen zorgen. Met de voorbeelden die hij geeft van succesverhalen, wil hij andere kerken een hart onder de riem steken en inspiratie bieden. Aan het eind van zijn boek geeft hij concrete tips en ideeën om de lente in de kerk de ruimte te geven. Hij richt zich hierbij vooral tot gemeentes binnen de PKN. Zo stelt hij onder andere voor om de liturgie nieuw leven in te blazen door bijvoorbeeld het gebruik van een muziekband. Hij pleit ook voor meer tussen autochtone gelovigen en christenmigranten te bevorderen. Daarnaast stelt hij voor kerkgebouwen aantrekkelijker te maken. De lente moet volgens van Loon aangewakkerd worden, wil zij een succes worden. God kan immers niet alleen zijn werk doen,  mensen moeten hieraan meehelpen.

Lente in de kerk is niet her eerste boek waarin Van Loon bezig houdt met missionaire vragen en activiteiten. Eerder schreef hij verschillende boeken over christenen en kerkgemeenschappen, waaronder Gaan voor God en Kerk voor de buurt. ●

René van Loon
Lente in de kerk
Kokboekencentrum,
192 blz., € 17,99

Zie voor het boek ook de site van de uitgever, Kokboekencentrum.