‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

Symposium over de toekomst van spiritualiteit

Op zaterdag 09 november organiseert Tijdschrift voor Geestelijk Leven een symposium over de toekomst van spiritualiteit met als titel ‘Waar draait het om?’ Met het symposium wil het tijdschrift stilstaan bij zijn 75-jarig jubileum.

Tijdschrift voor Geestelijk Leven werd 75 jaar geleden opgericht door de orde van dominicanen en tot op de dag van vandaag is er een band met de dominicaanse spiritualiteit en theologie. Welke spiritualiteit is toekomstbestendig? Tegenwoordig staat de religieus-spirituele taal van traditionele snit onder druk. Niettemin hebben veel, zo niet alle mensen ervaringen met wat hen overstijgt, het ongehoorde en onuitsprekelijke, het al te pijnlijke of juist het supermooie.

Dat schreeuwt om articulatie, terwijl de taal daartoe vaak ontbreekt. Gevolg: slecht toegang krijgen tot die ervaringen en er moeilijk samen over kunnen praten. Tijdens een symposium n.a.v. dit jubileum wil de redactie mensen aan het woord laten die vertellen over hun drijfveer, motivatie, inspiratie. Bevlogen mensen uit verschillende maatschappelijke velden. Welke veranderingen nemen we waar? Wat betekent dat voor religieuze mensen en daarbinnen voor religieuze professionals?

Drie deskundigen uit de wereld van de wetenschap, het bedrijfsleven en de kunst is gevraagd op deze vragen in te gaan. Dat zijn:

  • Guido Vanheeswijck, als hoogleraar werkzaam aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven die zal spreken over de ‘behoefte van subtiele talen?’,
  • Eric Holterhues, directeur van Oikocredit Nederland, houdt een lezing met de titel: ‘Visie op een gezonde financiële sector en hoe de Ignatiaanse spiritualiteit daarbij kan helpen’,
  • Lies Daenen is kunstenaar en filosofe en spreekt in haar voordracht ‘De kunstenaar als sjamaan’ over hedendaagse kunst als een opening naar mysterie.

Het symposium is op zaterdag 09 november 2019 en begint om 13.00 uur en wordt om 17.30 afgesloten met een receptie.

Plaats:
Universiteit Antwerpen – Stadscampus
Klooster van de Grauwzuster
Gebouw 5
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

Inschrijven kan via deze link.

Zie ook: www.tgl.be