‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

Out of the Blue. Ruimte voor de Geest in de liturgie

De laatste jaren is er in veel westerse kerken sprake van een groeiende aandacht voor de rol van de heilige Geest in de liturgie. Het besef is doorgedrongen, niet op de laatste plaats dankzij oecumenische contacten met oosterse kerken, dat in het westen de heilige Geest een marginale rol speelde. Veelzeggend is het feit dat tot aan het Tweede Vaticaans Concilie de Geest niet expliciet werd aangeroepen of genoemd in de eucharistieviering, het meest centrale ritueel van de rooms-katholieke kerk. In de kerken van de calvinistische reformatie is de epiclese altijd wel een fundamenteel onderdeel van de eredienst geweest, maar of de werking van de Geest ook echt beleefd werd en wordt, is de vraag.

De hernieuwde belangstelling voor de rol van de heilige Geest in de liturgie blijkt onder meer uit de invoering van een aanroeping van de heilige Geest in veel nieuwe eucharistische gebeden en tafelgebeden en in de zegeningsgebeden in de viering van de sacramenten.

Op het symposium zullen we ons verdiepen in hiermee samenhangende vragen. Is er ook werkelijk meer ruimte gekomen voor de werkzaamheid van de Geest die zich op verrassende wijze kan manifesteren, soms out of the blue? Verstaan wij de klassieke epiclese nog, of zijn die oude gebeden om de Geest verstard? Kan de aandacht voor de heilige Geest ook op andere manieren tot uiting komen? Wordt de werkzaamheid van de Geest zichtbaar en is die te beleven in de vormgeving van de eredienst, in de manier waarop de Bijbel tot leven komt, in de wijze waarop wordt gebeden, gezongen, met symbolen, gebaren en rituelen wordt omgegaan?

Praktische informatie
Dit symposium wordt georganiseerd door het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring, in samenwerking met Luce, instelling voor valorisatie en postinitieel onderwijs van de Tilburg School of Catholic Theology.

Locatie
Auditorium Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten (inclusief lunch)
€ 45,-          voor belangstellenden
€ 25,-          voor leden van het Genootschap voor Liturgiestudie en de Liturgische Kring
€   5,-          voor studenten

Aanmelden: www.tiu.nu/OutoftheBlue.
Meer informatie: via: www.luce.nl, of: luce-crc@uvt.nl.

Tijd
09.30 u Binnenkomst met koffie en thee
16.00 u Afsluitende viering