‹ Terug naar overzicht

Geplaatst op:

De Stichting Vrienden van Titus Brandsma organiseert op 19 oktober 2019 een publieksdag, onder de titel:

Titus Brandsma,  journalist in dienst van waarheid

Voor Titus Brandsma was waarheid van constituerende betekenis voor deugdelijke journalistiek. Deze overtuiging navigeerde hem voortdurend op zijn levensweg en heeft uiteindelijk geleidt tot zijn dood in concentratiekamp Dachau. Tot op de dag van vandaag worden veel journalisten omwille van het opkomen voor waarheid bedreigd, vervolgd en vermoord. Waarheidsvinding kan ook heden ten dage een levensgevaarlijke onderneming zijn.

Op deze dag zullen vanuit verschillende kanten de vragen en dilemma’s van de journalistiek belicht worden. Anne-Marie Bos, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, zal ingaan op de visie van Titus Brandsma en wat dit voor hem betekend heeft. Vanuit de landelijke pers zal Monic Slingerland, chef opinie van dagblad Trouw, haar visie geven op de vragen en dilemma’s van de huidige journalist. In de middag zal Sinan Can, documentairemaker, vertellen over zijn zoektocht naar waarheid en voor welke vragen en consequenties dit hem stelt in zijn werk. De dag zal worden afgesloten met een gebedsviering

Inloop:                10.30 uur
Aanvang:            11.00 uur
Kosten:               € 10,00 incl. koffie, thee en lunch.
Aanmelden:       voor 5 oktober
Mail:                    titusbrandsma@karmel.nl
Telefoon:            024-3602421
Locatie:               Titus Brandsma Memorial/Gedachteniskerk
Stijn Buysstraat 11 / Keizer Karelplein 19, Nijmegen

Voor meer informatie over het programma wordt verwezen naar onze website www.titusbrandsmamemorial.nl/vrienden